Вл. Соловйов

 

Говорять, що в надрах російської землі ховається багато природних багатств, які залишаються без уживання й навіть без опису. Це може, звичайно, пояснюватися величезним обсягом країни. Більш дивно, що в невеликій області російської літератури теж існують такі скарби, якими ми не користуємося і яким майже не знаємо. Самим дорогоцінним із цих скарбів я вважаю ліричну поезію Тютчева

Цього незрівнянного поета, яким пишалася б будь-яка література, добре знають у нас тільки нечисленні аматори поезії, величезній же більшості навіть "утвореного" суспільств він відомий тільки по ім'ю так по двох-трьох (далеко не найкращим) віршах, що поміщається в хрестоматіях або покладеним на музику. Я часто чув захоплені відгуки про вірші Тютчева від Лева Толстого й від Фета*; Тургенєв у своїй короткій рецензії називає Тютчева "великим поетом"; Aп. Григор'єв згадує про нього, говорячи про наших поетів, особливо чуйних на життя природи;- але спеціального розбору або пояснення його поезії дотепер не існує в нашій літературі, хоча пройшло вже більше двадцяти років з його смерті. Чудовий твір И. З.

Аксакова є головним чином біографія й характеристика особистості й слов'янофільських поглядів поета. У теперішньому нарисі я беру поезію Тютчева по суті, щоб показати її внутрішній зміст і значення. Насамперед впадає в око при знайомстві з нашим поетом співзвуччя його натхнення з життям природи,- доконане відтворення їм фізичних явищ як станів і дій живої душі. Звичайно, всі дійсні поети й художники почувають життя природи й представляють неї в одушевлених образах; але перевага Тютчева перед багатьма з них полягає в тому, що він цілком і свідомо вірив у те, що почував,- живу красу, що відчувається їм, приймав і розумів не як свою фантазію, а як істину. Ця віра й це розуміння стали рідкі в новий час,- ми не знаходимо їх навіть, наприклад, у такого сильного поета й тонкого мислителя, як Шиллер.

У своєму знаменитому вірші "Боги Греції" він припускає, що природа тільки була жива й прекрасна в уяві древніх, а насправді вона лише мертва машина. Смерть еллінської міфології була для Шиллера смертю самої природи; разом із прекрасними богами Греції зникла й душу миру, залишивши тільки свою тінь у художніх пам'ятниках класичної стародавності: Світлий мир, про, де ти? Як чудесний Був природи радісний розквіт. Ах! у країні однієї чарівних пісень Не втрачений казковий твій слід

Засумуючи, повимерли долини, Погляд ніде не зустріне божества. Ах! від тої живлющої картини Тільки тінь видна ледь. Всіх квітів запашних лад великий Злим диханьем півночі знесений...

................................... Я шукаю по небу, сумуй повний, Але тебе, Силена, немає як немає; Оголошую гаю, кличу у хвилі - Безмовний мій привіт. Без сознанья радість марнуючи, Не провидя блиску свого, Над собою вождя не усвідомлюючи, Не ділячи захвату мого Без любові до винуватця створіння, Як годинники - не жвавий і сир, Рабськи лише закону тяготенья Обезбожен служить мир...

................................ Праздно в мир мистецтва зникли боги, Марні для вселеної тієї, Що, у них не вимагаючи підмоги, Зв'язок знайшла в собі самої. Так, вони вкрилися в область казки, Несучи туди ж за собою Всі величье, всю вроду, всі фарби, А в нас залишився звук порожній*.

Тютчев не вірив у цю смерть природи, і її краса не була для нього порожнім звуком. Йому не доводилося шукати душу миру й сумирно привітати відсутню: вона сама сходилася з ним і в блиску молодої весни, і в "світлості осінніх вечорів"; у сверканье полум'яних блискавиць і в шумі нічного моря вона сама натякала йому на свої фатальні таємниці. І без грецької міфології мир був повний для нього й величья, і вроди, і фарб. У цьому немає ще нічого особливого

Живе відношення до природи є істотна ознака поезії взагалі, що відрізняє її від двоякої прози: житейско-практичної й абстрактно-наукової. У мінути теперішнього поетичного натхнення й Шиллер забував, звичайно, про годинний механізм і про закон тяжіння - і віддавався безпосереднім враженням природної краси. Але в Тютчева, як я вже помітив, важливо й дорого те, що він не тільки почував, а й мислив, як поет,- що він був переконаний в об'єктивній істині поетичного погляду на природу. Як би прямою відповіддю на шиллеровский похоронний гімн мнимо померлій природі служить вірш Тютчева: Не те, що мнете ви, природа - Не зліпок, не бездушний лик: У ній є душу, у ній є воля, У ній є любов, у ній є мову. Зовсім не вище знання, а тільки власна сліпота й глухота змушують людей заперечувати внутрішнє життя природи: Вони не бачать і не чують, Живуть у цьому світі, як у потьмах, Для них і сонця, знать, не дихають, И життя немає в морських хвилях, Промені до них у душу не сходили, Весна в грудях їх не цвіла, При них лісу не говорили, И ніч у зірках німа була; И мовами неземними Хвилюючи ріки й ліси, У ночі не радилася з ними В бесіді дружній гроза... Хто ж правий із двох поетів? Є життя й душа в чи природі ні?

Або, може бути, існують дві істини: одна для поезії, а інша - для науки? Але наука отут ні при чому; вона не відповідає за ті помилкові висновки, які робляться з її достовірних даних у силу однобічного напрямку думки, що возобладали у відому епоху. Наука ніколи не доводила - так по суті дела й не може доводити, що мир є тільки механізм, що природа є тільки мертву речовину. Різні науки досліджують природу вроздріб і знаходять між цими частинами механічний зв'язок; але такої природничої науки, що досліджувала б всесвіт у її єдності й цілості, зовсім не існує, а логіка, обов'язкова й для наук, не дозволяє від аналізу частин і їх зовнішній частичной зв'язку робити остаточний висновок про загальний характер або зміст цілого. Адже й у тілі живої людини всієї його частини й частки зв'язані між собою механічно,- це не заважає йому, однак, бути одушевленою істотою. Ніхто не зважиться затверджувати, що механічний пристрій і дія кістяка, судинної, мускульної й нервової систем, досліджуване точними науками - анатомією й фізіологією,- вичерпують собою весь щирий зміст людської істоти й існування; навпроти, кожний погодиться, що весь цей механізм координованих частин має сенс тільки як знаряддя або засіб вираження й здійснення внутрішнього життя або душі людини*. Точно так само й механізм всієї природи є тільки злагоджена сукупність для прояву й розвитку всесвітнього життя

Точне вивчення механізму найвищою мірою важливо: воно дає людині можливість у відомій мері керувати природними явищами, користуватися ними для своїх цілей. Але ні теоретичний принцип, ні практична користь такого вивчення не становлять ще достатньої підстави, щоб бачити тут всю істину про природу; це, по суті, було б так само * Про відношення життя до матеріальної організації тіла - див. чудові міркування Клода Вернара в його "Загальній фізіології" . дивно, як якби хто-небудь став затверджувати, що для повного й остаточного пізнання людини потрібно тільки розкрити й препарувати його труп. Проти нашого висновку про натхненність людського тіла до натхненності тіла всесвітнього не можна приводити те міркування, що живої людини ми дійсно бачимо як замкнуте ціле в деякій відчутній єдності,- природу ж сприймаємо завжди лише вроздріб. Ясно, що це розходження залежить не від істоти справи, а від причини зовсім умовної - від відносних розмірів того й іншого предмета

Для мікроскопічних очей мухи зовсім не існує цілий гармонійний обрис людини або людської особи з його вираженням, та й для нашого власного ока сама прекрасна й одушевлена особа перетворилася б при мікроскопічному дослідженні в безформну масу грубих тканин і кліток, механічно нагромаджених без усякої закінченості і єдності. Однак, коли я дивлюся на цю особу, як на живе, довідаюся в його обрисах і змінах сліди внутрішнього досвіду й вираження думок, почуттів і бажань, бачу через нього душу й долю цієї людини, то я, звичайно, бачу незрівнянно більше, ніж бачить у ньому сама спостережлива муха, і довідаюся про нього більше повну істину, чим ту, котру міг би довідатися за допомогою мікроскопа. Ніяк не ті волокна й клітки, а саме більше, змістовн і єдине, що я бачу жвавим поглядом,- воно-те і є істина або справжній зміст цієї людської істоти, а те все - тільки матеріал, у якому втілюється, за допомогою якого виражається ця істина або цей зміст

Як тілесна видимість людини, понад анатомічні й фізіологічні факти, говорить нам ще своїми знаками про його внутрішнє життя або душ, так точно і явища всієї природи, який би не був їхній механічний склад, говорять нам у своїй живій дійсності про життя й душ великого миру. Ні логіка, ні сама природнича наука, не дозволяють нам міркувати інакше й протиставляти людини миру як живе мертвому. Для погляду винятково аналітичного - верб самій людині немає живого й цілого істоти, а тільки механічна сукупність матеріальних часток; для погляду ж, спрямованого на повну істину, а не на одну тільки її сторону, є життя й у зовнішній природі. Послідовна думка повинна вибирати між двома положеннями: або ні в чому, навіть у людині, навіть у нас самих, немає одушевленого життя, або - вона є у всій природі, розрізняючись тільки по ступенях і формам. Тому що немає ніякої можливості, залишаючись на науковому ґрунті, відокремити людини щодо цього від іншого миру. Своею телесною організацією, которою обумовлений розвиток його внутрішнього життя, людина належить до тваринного світу, а тварин ніяк не можна виділити з іншої природи й визнати їхніми винятковими носіями життя. Насправді тваринний світ нерозривний пов'язане з рослинним, маючи з ним спочатку одну загальну основу органічного буття, дотепер представля_ ще такими організмами, яких не можна віднести ні до тварин, ні крастениям.

А цілий органічний мир, при всій своїй формальній відмінності, неподільно зв'язаний, однак, і по складу, і по походженню, з миром неорганічним. Затверджувати безумовну грань між цими двома мирами так само, по суті, безпідставно й огидно духу науки, як якби ми визнали безумовну різнорідність між твердим кістяком і м'якими тканинами людського тіла. Немає у всієї вселеної такої прикордонної риси, що ділила б її на зовсім особливі, не зв'язані між собою області буття; усюди існують перехідні, проміжні форми, або залишки таких форм, і увесь видимий світ не є збори роблених речей, а триваючий розвиток або ріст єдиної живої істоти. Глибоке й свідоме переконання в дійсній, а не уявлюваній тільки натхненності природи рятувало нашого поета від того роздвоєння між думкою й почуттям, яким з минулого століття й до останнього часу страждає більшість художників і поетів

Простодушно приймаючи механічний світогляд за всенаукове і єдино наукове, а тому безсумнівне, вірячи йому на слово, ці служителі краси не вірять у свою справу. Як художники, вони передають нам життя й душу природи, але при цьому в розумі своєму переконані, що вона безжиттєва й бездушна, що їхнє почуття й натхнення їх обманюють,- що краса є суб'єктивна ілюзія

А насправді ілюзія тільки в тім, що відбиття ходячих думок на поверхні їхньої свідомості приймається ними за щось більше достовірне, чим та істина, що відкривається в глибині їх власного поетичного почуття. Зрозуміло, що при такому невір'ї самих поетів у свою справу прості смертні привчаються дивитися на поезію (і на художню красу взагалі) як на дозвільний вимисел, і про всяку ідею, що піднімається над житейскою площиною, говорять: "Це тільки поезія!" - розуміючи: "Це дурниця й дрібниці!

" И хто ж, справді, стане надавати серйозного значення тому божеству, у якому самі жерці бачать тільки приємний вимисел? Поети, не верущие в поезію, у яких розум суперечить натхненню і які думають, що істина є тільки одна механіка,- такі поети або повинні бути нещирі, або ж, віддаючись поетичному почуттю, повинні втримуватися від усякої думки, що не завжди можливо й не завжди корисно; коли ж вони починають міркувати, у них виходить відвернена й мертва дидактика, що зовсім не бідує в "мові богів". Тютчев був урятований від такого сумного положення. Його розум був цілком згодний з натхненням, поезія його була повна сознанной думки, а його думки знаходили собі тільки поетичне, т.

е. одушевлене й закінчене, вираження. Справа поезії, як і мистецтва взагалі,- не в тім, щоб "прикрашати дійсність приємними вимислами живої уяви", як говорилося в - стародавніх етикетах, а в тім, щоб втілювати у відчутних образах той самий вищий сенс життя, якому філософ дає визначення в розумних поняттях, що проповідується моралістом і здійснюється історичним діячем, як ідея добра. Художньому почуттю безпосередньо відкривається у формі відчутної краси той же доконаний зміст буття, що філософією добувається як істини мислення, а в моральній діяльності дає про себе знати як безумовна вимога совісті й боргу. Це тільки різні сторони або сфери прояву того самого; між ними не можна провести поділу, і ще менш можуть вони суперечити друг другові

Якщо всесвіт має сенс, те двох суперечних один одному істин - поетичн і наукової так само не може бути, як і двох исключающих друг друга "вищих благ" або цілей існування. Отже, прав був наш поет, коли прекрасне він свідомо приймав і затверджував не як вимисел, а як предметну істину, і, почуваючи життя природи й душу миру, був переконаний у дійсності того, що почував. Переконання в істинності поетичного погляду на природу й цілісність, що випливає звідси, творчості, гармонія між думкою й почуттям, натхненням і свідомістю з - ставляет перевага Тютчева навіть перед таким значним поетом-мислителем, як Шиллер; але, зрозуміло, це не є виняткову перевагу нашого поета або специфічна особливість його поезії. І в новій літературі не всі поети так довірливо, як Шиллер, прийняли механічний світогляд, так легко засвоїли дуалізм Картезия або суб'єктивізм Канта. Багато хто продовжували й продовжують свідомо вірити в дійсність життя й краси, не бачачи в цьому ніякого протиріччя з маятником Галилея або законом тяжіння Ньютона. Між великими європейськими іменами досить назвати Шеллі в Англії й особливо Ґете Вгермании.

 

Ґете, що був не тільки поет і мислитель, але й великий натураліст, що поклав початок двом найцікавішим наукам - порівняльної анатомії тварин і морфології рослин,- краще, ніж хто-небудь іншої, міг бачити всю недостатність винятково механічного пояснення всесвіту, і в цілому ряді чудових віршів, під заголовком "Gott und Welt" , він прославляє душу миру й життя природи. Звичайно, Тютчев не малював таких грандіозних картин світового життя в цілому ході її розвитку, яку ми знаходимо в Ґете, наприклад, у вірші: "Vertheilet euch durch alle Regionen..." . Але й сам Ґете не захоплював, бути може, так глибоко, як наш поет, темний корінь світового буття, не почував так сильно й не усвідомлював так ясно ту таємничу основу всякого життя,- природну й людської,- основу, на которойзиждется й зміст космічного процесу, і доля людської душі, і вся історія людства. Тут Тютчев дійсно є цілком своєрідним і якщо не єдиним, те, напевно, найдужчим у всій поетичній літературі. У цьому пункті - ключ до всієї його поезії, джерело її змістовності й оригинальной принадності

"Олімпієць" Ґете обіймав своїм орлиним поглядом велич і красу живого всесвіту. Він знав, звичайно, що цей світлий, денний мир не є первісне, що під ним сховане зовсім інше й страшне, але він не хотів зупинятися на цій думці, щоб не бентежити свого олімпійського спокою. Але при такому однобічному погляді зміст всесвіту не може бути розкритий у всій своїй глибині й повноті. Наш поет однаково чуйний до обох сторін дійсності; він ніколи не забуває, що весь цей світлий, денний вигляд живої природи, що він так уміє почувати й зображувати, є поки лише "злато - тканий покрив", розцвічена й позолочена вершина, а не основа світобудови: На мир таємничий парфумів, Над цією безоднею безіменною Покрив накинутий златотканий Високої волею богів

День - цей блискучий покрив - День - земнородних оживленье, Душі болящої исцеленье. Друг человеков і богів!

Але мерхне день, настала ніч,- Прийшла - і з миру фатального Тканину благодатну покриву, Зібравши, відкидає ладь. І безодня нам оголена, Зі своїми страхами й мглами, И немає перешкод меж їй і нами: От отчого нам ніч страшна. "День" і "ніч", звичайно, тільки видимі символи двох сторін всесвіту, які можуть бути позначені й без метафор. Хоча поет називає тут темну основу світобудови "безоднею безіменної", але йому позначилося й власне її ім'я, коли він прислухався до наспівів нічної бури: Про що ти виєш, ветр нічний, Про що так ремствуєш безумно? Що значить дивний голос твій, Те глухо-жалібний, те шумний? Зрозумілим серцю мовою Повторюєш про незрозуміле борошно, И риєш і підриваєш у ньому Часом шалені звуки. ПРО, страшних пісень цих не співай Про древній хаос, про рідний!

Як жадібно мир душі нічний Слухає повести улюбленої! Зі смертної рветься він груди И с безмежним жадають злитися. ПРО, бур заснулих не буди: Під ними хаос ворушиться!.. Хаос, тобто негативна безмежність, що зяє безодня всякого божевілля й неподобства, демонічні пориви, що повстають проти всього позитивна й належного - от найглибша сутність світової душі й основа всього світобудови. Космічний процес уводить цю хаотичну стихію в межі загального ладу, підкоряє її розумним законам, поступово втілюючи в ній ідеальний зміст буття, даючи цієї дикого життя зміст і красу

Але й уведений у межі всесвітнього ладу, хаос дає про себе знати заколотними рухами й поривами. Це присутність хаотичного, ірраціонального початку в глибині буття повідомляє різні явища природи ту волю й силу, без яких не було б і самого життя й краси. Життя й краса в природі - це боротьба й торжество світла над тьмою, але цим необхідно передбачається, що тьма є дійсна сила. І для краси зовсім не потрібно, щоб темна сила була знищена в торжестві світової гармонії: досить, щоб світлий початок опанувало нею, підкорило її собі, до відомого ступеня втілилося в ній, обмежуючи, але не скасовуючи її волю й протиборство

Так безкрає море у своєму бурхливому хвилюванні прекрасно*, як прояв і образ заколотного життя, гігантського пориву стихійних сил, уведених, однак, у непорушні межі, що не можуть розірвати загального зв'язку світобудови й порушити його будуючи, а тільки наповнюють його рухом, блиском і громом: Як добре ти, про, море нічне, Тут осяйно, там чорно! У місячному сяйві, немов живе, Ходить і дихає й блищить воно. На нескінченному, на вільному просторі Блиск і рух, гуркіт і грім...

Тьмяним сияньем облите море, Як добре ти в безлюдьи нічному! Брижі ти велика, брижі ти морська! Чий це свято так святкуєш ти?

Хвилі несуться, гримлячи й блискаючи, Чуйні зірки дивляться з висоти. Хаос, тобто саме неподобство, є необхідне тло всякої земної краси, і естетическое значення таких явищ, як бурхливе море або нічна гроза, залежить саме від того, що "під ними хаос ворушиться". У зображенні всіх цих явищ природи, де ясніше відчувається її темна основа, Тютчев не має собі рівних

Не остигла від спеці, Ніч липнева блищала, И над тусклою землею Небо повне грозою Від блискавиць усе тріпотіло. Немов тяжкі вії, * По Канті, воно не прекрасно, а піднесено (erhaben), але це одна з тих непотрібних distinctiones more scholasticorum (Схоластичних розходжень (панцира.).- Ред.

), до яким великий філософ мав надмірну слабість. Разверзалися порою.

И крізь випадні блискавиці Чиїсь грізні зіниці Загорялися над землею. Цей разючий образ геніально закінчується поетом в іншому вірші: ............................... Одні блискавиці вогневі, Запалюючись низкою, Як демони глухонімі, Ведуть бесіду меж собою, Як по домовленому знаку Раптом неба спалахне смуга, И швидко виступлять із мороку Поля й далекі ліси. І от знову все стемніло, Усе стихло в чуйній темряві, Як би таємнича справа Вирішувалася там на висоті... Окремі явища суть знаки загальної сутності. Поет уміє читати ці знаки й розуміти їхній зміст. "Таємнича справа", змова "глухонімих демонів" - от початок і основа всієї світової історії

Позитивний, світлий початок космосу стримує цю темну безодню й поступово переборює її. В останньому, вищому добутку світового процесу - людині - зовнішнє світло природи стає внутрішнім світлом свідомості й розуму,- ідеальний початок вступає тут у нове, більше глибоке й тісне сполучення із земною душою; але відповідно до цього глибше розкривається в душі людини й протилежний демонічний початок хаосу. Ту темну основу світобудови, що він почуває й бачить у зовнішній природі під "златотканим покривом" космосу, він знаходить і у своїй власній свідомості,- И в далекому, нерозгаданому, нічному Він довідається наследье фатальне. Головний прояв щиросердечного життя людини, що відкриває її зміст, є любов, і отут знову наш поет сильніше і ясніше інших відзначає ту саму демонічну й хаотичну основу, до якої він був чуйний у явищах зовнішньої природи. Цьому зовсім не суперечить прозорий одухотворений характер тютчевской поезії. Навпроти, чим світліше й духовнее поетичне створення, тим глибше й повніше, виходить, було відчуто й пережите те темне, не-духовне, що вимагає просвітління й натхнення. Життя душі, зосереджене в любові, є по основі своєї зле життя, що бентежить мир прекрасної природи: Що це, друг?

Иль зле життя не даром,- Те життя - на жаль! - що в нас тоді текла, Те зле життя з її заколотним жаром Через поріг заповітний перейшла? Це зле й гірке життя любові вбиває й губить: ПРО, як убийственно ми любимо, Як у буйній сліпоті страстей Ми те всього вірніше губимо, Що серцю нашому милею. І це не є випадковість, а фатальна необхідність земної любові, її приречення: Любов, любов,- говорить преданье,- Сполучник душі з душею рідний, Їх сединенье, сочетанье, И фатальне їх слиянье, И двобій роковй.

(Помилка в тексті книги - "ЛІТ") И чим одне з них ніжніше В боротьбі нерівної двох серць, Тим неизбежней і вірніше, Люблячи, страждаючи, смутно мліючи, Воно знеможе нарешті. "Зле життя", що перетворює саму любов у фатальну боротьбу, повинна скінчитися смертю. Але в чому ж тоді сенс існування?

Зміст природи був у створенні розумної істоти - людини. Але розум у природній людині виявляється лише формальною перевагою; він не має сил опанувати самою життям, зробити її разумною й бессмертною; на зло розуму й на загибель людини піднімається в ньому демонічне й хаотичне божевілля. Як у світовому процесі природи темний початок хаосу переборювалося зовнішнім образом, щоб зробити світлу світобудову, увінчана явищем людського розуму,- так тепер та ж сама темна основа, що відкрилася в новому, вищій щаблі в житті й свідомості людини, повинна бути переможена внутрішнім образом, у самому людстві й при його власному сприянні. Гідне й вічне життя, що потрібно, але не дається розумом, повинна бути добута духовним подвигом

Носій світового змісту не може мати свій зміст поза собою. Якщо я, як людина, можу розуміти одкровення абсолютної досконалості й свідомо прагнути до нього, то навіщо ж мені переставати бути людиною, щоб досягти цієї досконалості?

Якщо моя свідомість, як форма, може вмістити нескінченне, те навіщо ж мені шукати іншої форми? Очевидно, я повинен бути не надлюдиною, а тільки доконаною людиною, тобто відповідної в дійсності ідеалу людяності

Зміст людини є він сам, але тільки не як раб і знаряддя злого життя, а як її переможець і владика. Якщо загадка світового сфінкса дозволена явищем природної людини, то загадка нового сфінкса - душі й любові людської - дозволяється явищем духовної людини, дійсного й вічного царя світобудови, підкорювача гріха й смерті. І як перше явище розумної свідомості відбулося в природі із природи, але не oт природи, а від того розуму, що изначала устроял саму природу для цього явища й доцільно направляв природний хід всесвітнього процесу,- подібним чином і перше явище доконаного духовного життя відбулося в людстві й з людства, але не від людства, а від Того, Хто изначала вклав у Свій образ і подобу зародок вищої досконалості і як Прийдешній готував чрез всю історію необхідні умови свого дійсного втілення

Примкнути до "Вождя на шляху досконалості", замінити фатальна й убивча спадщина древнього хаосу духовною й життєдайною спадщиною нової людини, або Сина людського,- первістка з мертвих,- от єдиний результат з "злого життя" з її корінним роздвоєнням і протиріччям,- результат, якого не могла минути віщаючи душу поета: ПРО, віщаючи душу моя, ПРО, серце, повні тривоги, ПРО, як ти б'єшся на порозі Як би подвійного буття!.. Так, ти житло двох мирів, Твій день - хворобливий і жагучий, Твій сон - пророчо-неясний, Як одкровення парфумів... Пускай страждальницькі груди Хвилюють страсті фатальні,- Душа готова, як Марія, До ніг Христа навік прильнуть... "Фатальна спадщина" темних сил у нашій душі не є що-небудь особисте, воно однаково належить всьому людству,- таке ж і духовна спадщина Христово: воно з'явилося не для одиночної розради окремої людини, а для порятунку всього людства