Візантійське Мистецтво в 5-7 століттях. Скульптура й художнє ремесло

 

Мистецтво Середніх Століть. Візантійське Мистецтво в 5-7 століттях. Скульптура й художнє ремесло

 

У візантійському мистецтві 6 століття скульптура грає порівняно незначну роль. У цей час найбільше поширення одержує декоративний рельєф (у вигляді капітелей колон найрізноманітніших форм із характерним прорізним орнаментом, а також прорізних мереживних плит, зокрема вівтарних перешкод і т.п.). Особливо багаті приклади дають пам'ятники Равенны. У східних областях імперії, очевидно, довше зберігалася портретна скульптура, що розвивалася в традиціях пізнього римського мистецтва. Зустрічаються й пам'ятники скульптури із сюжетними зображеннями, звичайно виконаними в рельєфі. Порівняно рідко зустрічається скульптура в пізніші періоди розвитку візантійського мистецтва. Пояснюється це швидше за все релігійними мотивами-запереченням східною церквою скульптурних зображень як пережитків язичеських культів. У світському ж мистецтві раннього періоду скульптура була більше поширена: з літературних джерел і стародавніх малюнків ми знаємо, наприклад, про прикрасу площ Константинополя не тільки античними статуями, але й пам'ятниками візантійського часу (відома, наприклад, статуя Юстиніана).
Великий розвиток одержали в 6 столітті у Візантії різного роду художні ремесла. До нас дійшли ряд пам'ятників із чудовим різьбленням по кості, виробу зі срібла, тканини й т.п. У різьбленні по кості чітко проступає антична традиція в трактуванні зображень (яскравим прикладом є чудовий диптих із зображенням циркових сцен, що зберігається в Ермітажі). Античні традиції переплітаються тут із впливом мистецтва східних провінцій Римської імперії
З пам'ятників цього періоду можна відзначити ряд консульських диптихів зі світськими зображеннями на кістяних платівках, трохи більше пізні диптихи із церковними зображеннями, а також так звані «пиксиды» (коробочки), релігійні сцени на які іноді передані з безліччю реальних деталей. Великою популярністю користується чудова кафедра єпископа Максимиана (середина 6 в.) у Равенне, суцільно покрита різьбленими платівками зі слоновой кістки з релігійними й орнаментальними зображеннями
Виробу зі срібла - різні чаші, блюда, глечики, предмети культу й т.п. також зберігають у сюжетах і стилі своїх зображень сильний вплив античної традиції, хоча поряд з нею в ряді пам'ятників 6-7 століть розвивається й інша - графічна й орнаментальна - манера трактування образів
Прекрасною колекцією пам'ятників візантійського срібла володіє Державний Ермітаж у Ленінграді: переважна більшість цих речей знайдено на території Радянського Союзу, головним чином у Приуралля, куди вони попадали в обмін на високо, що цінувалися хутра. На візантійських шовкових тканинах 6-7 століть позначався вплив сасанидского мистецтва

Історія образотворчого мистецтва. Посилання на www.nitpa.org - «Всесвітня спадщина літератури, історії, живопису» вітається.