Візантійське Мистецтво. Період іконоборства (8-9 вв.)

 

Мистецтво Середніх Століть. Візантійське Мистецтво. Період іконоборства (8-9 вв.)

 

Процес становлення зрілого феодального суспільства супроводжувався загостренням класової боротьби, що виявилася у формі релігійних рухів: іконоборства й павликианства (в 8-9 вв.). Павликиане виступали проти соціальної нерівності, вимагали скасування церковної ієрархії, иконопочитания. Іконоборство, що заперечувало релігійні зображення, як пережиток ідолопоклонства, мало глибоких корінь в ідеології, розповсюдженої в східних областях імперії. Якщо іконоборці винищили багато творів християнського мистецтва, то перемігші в 9 столітті иконопочитатели у свою чергу зруйнували пам'ятники мистецтва своїх супротивників. Можна припускати, що мистецтво іконоборців опиралося на традицію світського античного мистецтва й запозичило багато чого від народного мистецтва Сходу. Цікавим пам'ятником цього кола, що вышли з монастирського середовища ревнителів иконопочитания, є так звана Хлудовская псалтир, що зберігається в Історичному музеї в Москві. Вона має більше 200 малюнків на полях, що представляє композиції, підказані малювальникові псалмами псалтирі. У зображеннях багато наївної виразності в жестах фігур і їхніх поз; попадаються й зовсім сміливі, що ніяк не в'яжуться із церковним рукописом малюнки
Проникнення народного струменя в мистецтво найбільших центрів імперії в 9 столітті можна спостерігати на прикладі мозаїк св. Софії у Фессалониках: у збереженій тут у куполі сцені «Піднесення», так само як у зображенні богоматері в абсиді, впадають в око грубуватість виконання, неправильні пропорції, кутасті складки й повороти, що сполучається разом з тим з виразністю окремих персонажів

Історія образотворчого мистецтва. Посилання на www.nitpa.org - «Всесвітня спадщина літератури, історії, живопису» вітається.