Тема урока. Як обертається земля. зміна дня і ночі. зміна пір року

 

Мета: Сформувати уявлення про зміни дня і ночі, пір року на земній кулі; продовжувати формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Обладнання: Глобус, телур, джерело світла (свічка, настільна лампа); схеми обертання Землі навколо своєї осі і Сонця. Хід уроку І. Підсумок фенологічних спостережень — Яким сьогодні є стан неба?

— Якою є температура повітря? Чи йде дощ? — Вкажіть напрям вітру. — Що ви зауважили, коли йшли до школи?

— Як змінилася праця людей восени? Іі. Перевірка засвоєних знань, умінь та навичок Фронтальне опитування. — Що таке глобус?

— Яку форму має глобус? Чому? — Якими є кольори на глобусі і що вони позначають? — Що таке полюси? — Що таке вісь? — Що таке екватор? — На які частини поділяє екватор земну кулю?

— Хто з мореплавців і як довів, що Земля — куля? — Як учені вивчають Космос? — Що є супутником землі?

Які його розміри? — Які стадії місяця ви спостерігали? Ііі. мотивація навчальної діяльності, актуалізація знань учнів Відгадування загадки. 1. Коли мати входить в хату, Всіх вона вкладає спати. Як батько заходить, Всіх на ноги підводить. Хто зуміє відгадати: Що за батько, мати? (День і ніч) Аналізується зміст загадки, діти відгадують її.

— Чому буває день і ніч? Чому в природі змінюються пори року?

Як це відбувається? На ці запитання ви дасте відповідь, коли вивчите тему сьогоднішнього уроку. Прочитайте її. (Назва теми записана на дошці.) ІV. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу Ознайомлення учнів зі змінами дня і ночі. — Люди помітили, що вранці сонце сходить із-за горизонту.

Опівдні піднімається, а ввечері заходить за лінію горизонту. Чому так відбувається? Поміркуємо разом, скориставшись глобусом.

Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. У зв’язку із цим, до Сонця обертається то одна, то інша сторона планети. Та частина земної кулі, що обернена до Сонця, освітлюється його промінням. Тут буде день. На протилежній стороні у цей час — ніч. Вона не освітлюється сонцем. Один повний оберт Землі навколо своєї осі називається Добою. Повний оберт означає, що Земля повертається у те положення, з якого вона почала обертання.

(Усі слова вчителя ілюструються роботою з глобусом.) Доба триває 24 години. Після цього учням доцільно показати, як освітлюється пласка поверхня. Чим відрізняється освітлення пласкої поверхні від опуклої? (Пласка поверхня освітлюється рівномірно, а опукла — нерівномірно.) V. Система урокатизація, узагальнення засвоєних знань, умінь і навичок —Через що проходить уявна вісь Землі?

—Чому вона називається уявною? —В якому напрямку рухається Земля навколо своєї осі? —Коли буває день (ніч)? —Що називається добою? —Скільки триває доба? VI. Застосування знань, умінь і навичок —На С.

 

81 підручника розгляньте малюнок. —розкажіть про зміну дня і ночі. —Поставте глобус проти світла, наприклад, лампи або свічки. —На яких материках на глобусі ніч, а на яких — день? Чому? —Нехай яке-небудь джерело світла (лампа, свічка) Буде виконувати роль Сонця.

Поставте глобус проти нього. Обертайте повільно глобус навколо його осі. Поясніть, чому ранок змінюється днем, день — вечором, вечір — ніччю. —Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Якими є наслідки цього обертання?

—Доба триває 24 години. Чим це пояснюється? VII. Засвоєння нових знань, умінь та навичок — Спостерігаючи за висотою Сонця, ви помітили, що в різні пори року воно знаходиться то високо, то низько над горизонтом. Відчули, що чим вище знаходиться Сонце над горизонтом, тим тепліше, а чим нижче — тим холодніше. Ви вже знаєте, що Земля обертається навколо своєї осі. Одночасно вона рухається і навколо Сонця. Шлях, за яким Земля рухається навколо Сонця, називається Земною орбітою. Подивіться на глобус, на ньому добре видно, що земна вісь (уявна лінія) розташована не вертикально, а нахилено.

Саме таке положення займає Земля в космічному просторі. —Як розташована земна вісь?

—Яке положення займає Земля в космічному просторі? —Що вам допомогло дійти такого висновку? —Через нахил осі наша планета, рухаючись навколо Сонця, немов підставляє йому то північну свою частину, то південну. Коли до Сонця більше повернута північна півкуля, то на ній — літо. У цей час Сонце високо піднімається над горизонтом і посилає на Землю багато тепла. а на Північному полюсі Сонце не заходить за горизонт упродовж шести місяців.

(Пояснення вчителя — як в цьому випадку, так і в наступних — ілюструється роботою джерела світла, телурія або ж опрацюванням малюнка.) — Прочитайте перший абзац статті (С. 82). Якому положенню Землі в космічному просторі відповідає його зміст? Покажіть його положення на схематичному малюнку. — Придумайте заголовок до цієї частини тексту. — Якщо на Північній півкулі літо, то на Південній — зима. Сонце низько піднімається над горизонтом і посилає на Землю мало тепла. а на Південному полюсі Сонце не з’являється впродовж шести місяців. Тут — полярна ніч.

Прочитайте другий абзац статті (С. 82). Придумайте заголовок до цієї частини тексту. Джерело світла і глобус розмістіть так, щоб їхнє розташування збігалося зі змістом тексту. — Земля продовжує рухатись і займає таке положення в космічному просторі, що Північна і Південна півкулі однаково обернені до нього, то ж і освітлюються Сонцем однаково. У Північній півкулі було літо, воно змінилося осінню. У Південній півкулі зима змінилася весною. Джерело світла і глобус розмістіть так, щоб на глобусі Північна і Південна півкулі освітлювалися однаково.

— Щороку 21 березня та 21 вересня в усьому світі день і ніч тривають 12 годин. Цей день називається відповідно Весняним Або Осіннім рівно денням. Земля біжить своєю доріжкою далі і повертається до Сонця так, що Північна півкуля освітлюється Сонцем менше, а Південна — більше. — розташуйте глобус до джерела світла так, щоб Південна півкуля освітлювалася більше, Північна — менше. — У статті «Чому змінюються пори року» знайдіть ту частину тексту, яка б відповідала такій ситуації. Придумайте заголовок до цієї частини тексту. Яка пора року буде в північній півкулі, а яка — в південній? Чому?

— Земля не зупиняє свого руху і повертається до Сонця так, що обидві півкулі знову однаково повернуті до нього, а відтак — однаково ним освітлюються. Отже, у Північній півкулі зима змінюється весною, а у Південній літо змінюється осінню. Прочитайте останній абзац у статті (С. 82). Придумайте заголовок до нього. Поміркуйте, чому в Південній півкулі весна, а у Північній — осінь? — На ньому завершується повний оберт Землі навколо Сонця, і Зем ля повертається до Сонця так, як про це ви вже дізналися.

Один повний оберт Землі навколо Сонця, а це триває 365 діб 5 годин 48 хвилин 46 секунд, називається Роком. Через те, що таким числом користуватися незручно, його округлюють. Три роки мають 365 діб, а кожний четвертий — на одну більше. Такий рік називають Високосним. У числі, що по значає високосний рік, дві останні цифри завжди діляться на 4. Наприклад: 1996 — високосний, бо 96: 4 = 24, має 366 діб. Робота в зошитах із друкованою основою, С. 19–20. Vііі. Узагальнення та сисТема урокатизація знань учнів — Діти, що ви дізналися нового на сьогоднішньому уроці?

— Як обертається Земля? — До чого приводить обертання Землі навколо своєї осі? а навколо Сонця? ІХ. Домашнє завдання Прочитати у підручнику статті «Чому буває день і ніч», «Чому змінюються пори року».

Дати відповіді на запитання після текстів. Уміти пояснити за допомогою глобуса, що спричинює зміну дня і ночі; пір року.