Способи запису алгоритмів (описовою, графічною, алгоритмічною мовою, мовою програмування)

Інформатика - 11 клас
Способи запису алгоритмів (описовою, графічною, алгоритмічною мовою, мовою програмування).
Алгоритм дозволяє формалізувати виконання завдання. Припустимо, що користувачеві треба провести редагування тексту й з тексту «інформаційна модель» одержати текст «модель інформаційна».

Запис алгоритму природною мовою. Запишемо необхідну послідовність дій, тобто алгоритм Редагування тексту, природною мовою9 який зрозумілий людині (користувачеві комп'ютера):

1) виділити слово інформаційна + пробіл;

2) вирізати цей фрагмент;

3) установити курсор на позицію після слова модель + пробіл;

4) вставити фрагмент тексту.

Запис алгоритму алгоритмічною мовою. Кожна команда алгоритму повинна однозначно визначити дію виконавця, тобто алгоритм повинен бути точним. Однак природна мова не дуже підходить для запису алгоритмів, тому що не має достатню строгість і визначеністю при записі команд.

Для досягнення необхідної точності й строгості алгоритм варто формалізувати, тобто записати на одній з формальних мов. У шкільній інформатиці як така формальна мова часто використовують алгоритмічну мову.

Запишемо алгоритм Редагування тексту алгоритмічною мовою:

алг Редагування тексту

дано інформаційну модель

треба модель інформаційна

нач

виділити символи з 1 по 15

вирізати

установити курсор на позицію 7

вставити

кін

Запис алгоритму мовою програмування.

Щоб виконавець Комп'ютер міг автоматично виконати алгоритм, він повинен бути записаний на зрозумілому для цього виконавця мові, тобто мовою програмування.

Запишемо алгоритм Редагування тексту мовою VBA.

Sub Редагування{)

Selection. MoveRight Unit:=wdCharacter,

Count:=15, Extend:=wdExtend

Selection. Cut

Selection. MoveRight Unit:=wdCharacter,

Selection. Paste

End Sub