Словникові диктанти — помічники в роботі. над твором — аналізом поетичного тексту

Щоб виростити квітку, треба підготувати ґрунт. Усі знають: для росту потрібна живильне , середовище тому що рослина створюється на основі речовин цього середовища. Але адже твір теж створюється, а хто й коли подбав про "живильне " середовище для твору?Такий ґрунт для твору - лексичний запас.
Для твору-аналізу ліричного добутку потрібний зовсім Особливий лексичний запас, тому що це "рослина" вимагає особливого відходу. Іншими словами, мовлення повинна передавати досить складні відтінки почуттів, змістів, бути досить тонкої, навіть вишуканої. Ну, так адже не боги горщики обпалюють, - навчимося!Вашій увазі пропонуються от такі лексичні диктанти, спеціально складені для підготовки до твору по ліриці. Приймати їх потрібно по чайній ложці... ах, вибачите, писати їх потрібно по можливості частіше й у гарному настрої, невеликими порціями, можна по полдиктанта в день. Диктанти підібрані так, що й грамотність теж повинна поліпшуватися. Дуже важливо писати їх систематично, не кидаючи початого; можна становити речення зі словосполученнями з них. Складено диктанти по чудовій книжці А. И. Княжицкого й інших авторів "Аналіз ліричного добутку" (М., "Міжнародна школа дистантного навчання", 2002).
Бажаємо вам творчих успіхів!

Тексти словникових диктантів

Ліричний герой вірша, з незвичайним мистецтвом, подія внутрішнього миру поета, немаловажним здається ліричний пейзаж, тематично зіставляється, інтерпретувати по-своєму, присвячено Росії, оригінальність композиції, ключове слово, поетична мініатюра, нерозривність змісту й форми, "поетична" і "непоетична" лексика, побутові подробиці, у художній ідеї добутку, підкреслює енергію ритму

Вільне від яких би те не було перешкод, тема поетичної мініатюри, художній простір вірша, у пізній творчості, світоглядна й художня еволюція; грандіозні, криваві суспільні потрясіння; відчуття природного ходу життя, чітко звучне передчуття; дивне, на перший погляд, зіставлення; зіткнення й з'єднання самих суперечливих почуттів

Є дуже істотною деталлю, відзначимо внутрішню несхожість, стає об'єктом художницького дослідження; як приклад, що підтверджує цю думку; одна з ведучих тим у творчості, пояснення цьому суперечливому почуттю, тільки намічає тему, всім істотою своїм відчуває гостра самітність, почуваєш щире відновлення, дарует щиросердечну гармонію

Шукати нові форми в поезії, у мистецтві; досягти досконалості, з неймовірною поетичною віртуозністю, не зміг уникнути докору в безідейності, взаємодія двох стихій, настрій вірша змінюється, вибір слова має принципове значення, внутрішня вмотивованість такого порівняння, вибір епіграфа не випадковий, у підтексті явно відчувається

Саме з його починається, на перший план виступає, підкреслює всю різницю поетичних мирів, перегукується з фінальним рядком, побут і буття, традиційна система цінностей, суб'єктивний погляд, настільки суб'єктивна оцінка подій, для вираження авторської позиції, на першому плані виявляється, пронизує картину дійсності, у контексті пушкінського вірша

Досягає найвищої напруги, у підкреслено російському дусі, попутно відзначимо, у поетизації сільського побуту, простота й природність, протиставляючи світській суєті, поетизація садибного дворянського життя, для концепції творчості, якщо розглянути деталі, настільки докладний аналіз дозволяє помітити, особливості ритмічного ладу передають, фіксує найтонші відтінки

Особливості ритміки й фоніки вірша, імпресіоністський погляд, заслуговує найпильнішої уваги, без найменшої іронії, розгорнуте порівняння; чудовий приклад того, як; владно розцвітає; ледве чутна, але чарівна мелодія; робить найбільше враження, увагу читача зупиняє насамперед..., все зачарування поезії, навмисно безпристрасний, з дивовижним чарівництвом

Здавалося б, безглуздо; відчути наближення божества, найбільш характерне для поета, з'єднання епічн і ліричного почав, суперечливість почуттів, лірична проза, відкривається щирий зміст, незвичайність синтаксичного ладу, граничний лаконізм, композиційна досконалість, не реальний, а ліричний пейзаж, у всій повноті, життєвості зображення, зсув часу й простору

Т. Алексєєва, учитель російської мови й літератури, методист по літературі
Червоногвардійського району Санкт-Петербурга

Граматичні норми. Дієслово, прикметник, займенник. Збірні й кількісні числівники, відмінювання числівників. Про це дивитеся в розділі