Середньовічний Китай. Період Сун (960- 1279) і Юань (1280-1368)

Мистецтво Середніх Століть. Мистецтво Китаю. Середньовічний Китай. Період Сун (960- 1279) і Юань (1280-1368)

Для періоду Сун характерна феодальна роздробленість, пов'язана з ослабленням центральної влади. Разом з тим 10-13 століття є часом блискучого розвитку міст і міського життя. Розширення морської й сухопутної торгівлі, зміцнення цехових організацій ремісників і купецьких гільдій - показники передової ролі Китаю в цей період. Це знаходить своє відбиття в розвитку художнього ремесла й мистецтва, які піднімаються на високий рівень

Історія образотворчого мистецтва. Посилання на www.nitpa.org - «Всесвітня спадщина літератури, історії, живопису» вітається.