Середньовічний Китай. Період династії Тан (618-907)

Мистецтво Середніх Століть. Мистецтво Китаю. Середньовічний Китай. Період династії Тан (618-907)

До початку 7 століття мистецтво феодального Китаю вступає в смугу високого розквіту. Процес об'єднання Китаю, що завершився державотворенням, супроводжувався значним зміцненням його зовнішньополітичного положення. До середини 8 століття границі території Китаю проходили через Корею й В'єтнам, досягаючи на заході меж Середньої Азії. Політичні й культурні зв'язки Китаю простиралися далеко за його межі. Під його контролем перебував «Великий шовковий шлях» на Захід. Морські й сухопутні шляхи зв'язували Китай з Індією. Розвивалися міста й міське ремесло, росла внутрішня й зовнішня торгівля. На основі росту продуктивних сил розвивалася промисловість, зміцнювали економічні зв'язки півночі й півдня. У цей час Китай стає центром політичного й культурного життя Далекого Сходу й впливає на розвиток культури й мистецтва народів Азії. Період Тан є часом розквіту китайської культури, більших досягнень у галузі науки, літератури, мистецтва, художнього ремесла

Історія образотворчого мистецтва. Посилання на www.nitpa.org - «Всесвітня спадщина літератури, історії, живопису» вітається.