Природні й штучні екосистеми, їхньої особливості

 

Біологія - 9 класПриродні й штучні екосистеми, їх особливості
1. екосистема - сукупність живих організмів різних видів, зв'язаних між собою й з компонентами неживої природи обміном речовин і перетвореннями енергії на певній ділянці біосфери.

2. Структура екосистеми:

- видова - число живуть в екосистеме видів і співвідношення їхньої чисельності. Приклад: виростання у хвойному лісі близько 30 видів рослин, у дубовому лісі - 40-50 видів, на лузі - 30- 50 видів, у вологому тропічному лісі - понад 100 видів;

- просторова - розміщення організмів у вертикальному (ярусность) і горизонтальному (мозаїчність) напрямках. Приклади: наявність у широколиственном лісу 5-6 ярусів; розходження в складі рослин на узліссі й у хащі лісу, на сухих і зволожених ділянках.

3. Компоненти співтовариства: абиотические й биотические. Абиотические компоненти неживої природи - світло, тиск, вологість, вітер, рельєф, склад ґрунту й ін. Биотические компоненти: організми - виробники, споживачі й руйнівники.

4. Виробники - рослини й деякі бактерії, що створюють органічні речовини з неорганічних з використанням енергії сонячного світла.

5. Споживачі - тварини, деякі рослини й бактерії, що харчуються готовими органічними речовинами й використовують укладену в них енергію (растительноядние тварини, хижаки, паразити).

6. Руйнівники - гриби й деякі бактерії, що руйнують органічні речовини до неорганічних, що харчуються трупами, рослинними залишками.

7. Круговорот речовин і перетворення енергії - необхідна умова існування будь-який екосистеми. Перенос речовин і енергії в ланцюгах харчування в екосистеме.

8. Стійкість екосистем. Залежність стійкості екосистем від числа видів, що живуть у них, і довжини ланцюгів харчування: чим більше видів, ланцюгів харчування, тим стійкіше екосистема від круговороту речовин.

9. Штучна екосистема - створена в результаті діяльності людини. Приклади штучних екосистем: парк, поле, сад, город.

10. Відмінності штучної екосистеми від природної:

- невелике число видів (наприклад, пшениця й деякі види бур'янистих рослин на пшеничному полі й пов'язані з ними тварини);

- перевага організмів одного або декількох видів (пшениця в поле);

- короткі ланцюги харчування через невелике число видів;

- незамкнутий круговорот речовин внаслідок значного виносу органічних речовин і вилучення їх із круговороту у вигляді врожаю;

- невисока стійкість і нездатність до самостійного існування без підтримки людини.