Полидект

Полидект

Полидект (Πολυδέκτης), у грецькому мифотворчестве цар острова Сериф, онук пануючи еола, син Магнета й однієї з наяд, брат Диктиса (Аполлодор, I 9, 6). Коли рибалка Диктис розкрив, що потрапила в мережі бочку й виявив у ній ледве живих Данаю й дитини Персея, вона відразу відвів їх до царя, у будинку якого й виріс Персей. Через кілька років Полидект спробував зробити Данаю своєю дружиною проти її волі, однак на захист матері встав уже змужнілий до цього часу Персей. Щоб позбутися від Персея, Полидект відіслав його за головою страшної горгони Медузи, розраховуючи, що той ніколи вже не повернеться. Після повернення на острів з головою горгони Персей виявив, що Даная й Диктис, боячись насильства з боку Полидекта, ховаються від нього в храмі. Відправившись у палац і показавши Полидекту голову, що, Медузи, що пировавшему там зі своїми приверженцамиее, Персей звернув його в камінь, а правителем острова зробив Диктиса (Аполлодор, II 4, 2-3). За іншою версією міфу, Полидекту вдалося женитися на Данае (Гигин, Фабули, 63).

Історичні відомості
Сериф (Σέριφος), у стародавності один з Кикладских островів, між Кифном і Сифном. По давньогрецькому сказанню, на острів Сериф була викинута бочка, у яку Акризий уклав Данаю з Персеєм. На Серифе Персей виріс, а згодом за допомогою голови Горгони перетворив у камінь правителя й підтримуючих його жителів острова. В історичний час Сериф був колонизован ионийцами з Афін. Під час другої перської війни жителі Серифа діяли як союзники афинян: разом із сифнийцами й мелийцами вони були єдиними з остров'ян, що відмовили перському цареві в сплаті данини. Природа острова була вбога; жителі Серифа були відомі своею бідністю, хоча в них і процвітав гірський промисел. Під час Римської імперії Сериф був одним з місць посилання.

Полидект, в античності спартанський цар з будинку Проклидов, сьомий після Аристодема, син евнома, старший брат Ликурга. У короткий час його царювання Спарта не вела воєн.