Папки й файли (тип файлу, ім’я файлу). Файлова система. Основні операції з файлами в операційній системі

 

Інформатика - 11 клас
Папки й файли (тип файлу, ім'я файлу). Файлова система. Основні операції з файлами в операційній системі
Файл. Всі програми й дані зберігаються в довгостроковій (зовнішньої) пам'яті комп'ютера у вигляді файлів. Файл - це певна кількість інформації (програма або дані), що мають ім'я й зберігається в довгостроковій (зовнішньої) пам'яті.

Ім'я файлу складається із двох частин, розділених крапкою: властиво ім'я файлу й розширення, що визначає його тип (програма, дані й т.д.). Властиво ім'я файлу дає користувач, а тип файлу звичайно задається програмою автоматично при його створенні.

У різних операційних системах існують різні формати імен файлів. В операційній системі MS-DOS властиво ім'я файлу повинне містити не більше восьми букв латинського алфавіту й цифр, а розширення складається із трьох латинських букв, наприклад:

proba. txt

В операційній системі Windows ім'я файлу може мати до 255 символів, причому допускається використання російського алфавіту, наприклад:

Одиниці виміру інформації. doc

Файлова система. На кожному носії інформації (гнучкому, твердому або лазерному диску) може зберігатися велика кількість файлів. Порядок зберігання файлів на диску визначається встановленою файловою системою.

Для дисків з невеликою кількістю файлів (до декількох десятків) зручно застосовувати одноуровневую файлову систему, коли каталог (зміст диска) являє собою лінійну послідовність імен файлів.

Якщо на диску зберігаються сотні й тисячі файлів, то для зручності пошуку файли організуються в багаторівневу ієрархічну файлову систему, що має «деревоподібну» структуру.

Початковий, кореневий, каталог містить вкладені каталоги 1-го рівня, у свою чергу, у кожному з них бувають вкладені каталоги 2-го рівні й т.д. Необхідно відзначити, що в каталогах всіх рівнів можуть зберігатися й файли.

Операції над файлами. У процесі роботи на комп'ютері над файлами найчастіше виробляються наступні операції: копіювання (копія файлу міститься в інший каталог); переміщення (сам файл переміщається в інший каталог); видалення (запис про файл віддаляється з каталогу); перейменування (змінюється ім'я файлу).

Графічне подання файлової системи. Ієрархічна файлова система MS-DOS, що містить каталоги й файли, представлена в операційній системі Windows за допомогою графічного інтерфейсу у формі ієрархічної системи папок і документів. Папка в Windows є аналогом каталогу MS-DOS.

Однак ієрархічні структури цих систем трохи розрізняються. В ієрархічній файловій системі MS-DOS вершиною ієрархії об'єктів є кореневий каталог диска, якому можна зрівняти зі стовбуром дерева - на ньому ростуть гілки (підкаталоги), а на гілках розташовуються листи (файли).

В Windows на вершині ієрархії папок перебуває папка Робочий стіл (мал. 10). Наступний рівень

 

представлений папками Мій комп'ютер, Кошик і Мережне оточення (якщо комп'ютер підключений до локальної мережі).