НЕСТАНДАРТНІ ЗАКІНЧЕННЯ В ІМЕН ІМЕННИКІВ ПРИ ЇХНЬОМУ ВІДМІНЮВАННІ

В однієї й тої ж лексеми в тому самому відмінку може бути два закінчення, вони називаються варіантними, наприклад, немає свіч - немає свіч. У таких випадках одне закінчення буває стандартним, інше - нестандартним. Стандартні закінчення регулярні для типу відмінювання й лексично не закріплені, нестандартні закінчення, навпроти, виділяються тільки в частині лексем даного типу відмінювання або його різновиду

Нестандартні закінчення в словах бувають варіантними й неваріантними, наприклад, у чоловічому відмінюванні нестандартним є закінчення - е в И. п. мн. ч. У словах селянин, городянин, землянин воно неваріантне: селяни, городяни, земляне, а в слові пан - варіантне, тому що, крім форми барі, є ще одна форма И. п. мн. ч.: бари

Нестандартним є закінчення - в/-ю У родовому відмінку у слів чоловічого роду першого відмінювання. Це закінчення мають:
Багато іменників (при вираженні кількісного значення), що називають речовини, харчові продукти, провина, ліки, матеріали, злаки й ін.: квас, коньяк, повітря, вінегрет, виноград, кефір, кисіль, жасмин, аспірин, пірамідон, сир, чай, сир, часник, тютюн і ін.; Деякі слова зі значенням фізичного стану: вітер, дзенькіт, холод, спокій, шум, вереск; Деякі іменники, лексичним значенням що виражають собирательность: народ, люд, капітал, набрід; Деякі віддієслівні іменники в складі стійких сполучень: дати ходу, немає зношування, не до сміху, ні проходу, ні проїзду.

У стійких сполученнях можуть уживатися форми на - в і від інших слів: піддати пари, задати перцю, нашого полку прибуло. Досить докладний перелік випадків уживання форм на - в і лексем із цим закінченням даний в «Російській граматиці-80».

Варіантне нестандартне закінчення - в/-ю в місцевому відмінку є в першому відмінюванні в слів чоловічого роду. У деяких іменниках за допомогою цієї флексії розмежовуються локальне й об'єктне значення, наприклад, у лісі - про ліс, на березі - про берег, на лузі - про луг, на мосту - про міст, у носі - про ніс, в оці - про око; в окремих лексем значення місця виражається й закінченням - в, і закінченням - е: у цеху, у цеху - про цех, у терему, в теремі - про терем, у шафі, у шафі - про шафу, у чані, у чані - очане.

Форма на - у використовується й для вираження означальних відносин (всі так само при лексичній вибірковості): пальто на хутрі, шапка в снігу, руки в жирі, платті в пусі, настойка на спирті, піджак вмелу.

Форми на - у Р. п. і П. п. утворять прислівникові прийменникові сполучення: з розмаху, з лету, з ходу, на слуху, на очах, у висячому положенні, на столітті, на скаку.

У множині в іменників чоловічого роду першого відмінювання нестандартними є закінчення И. п. - а й - е; Р. п - а.

Флексія - е не є стандартною для чоловічого роду першого відмінювання тому, що вона пов'язана з обмеженим розрядом слів (слова на - анін/янин, крім слова сім'янин, у якого форма И. п. мн. ч. сім'янини). Варіантним це закінчення (як уже відзначене) виявляється в слові пан, у якого дві форми И. п. мн. ч.: барі й бари. Форма на - е основна

Флексія - а(я), за спостереженням дослідників, характеризується активністю, у результаті якої деякі слова чоловічого роду втратили форми на - і/и: будинку, берега, друзі, князі замість доми, бережи, други, князи. Нагадаємо, що це закінчення утворить И. п. у слів із суфіксом - онок(енок), а також у слова хазяїн і ряду інших лексем з основою множини на -/]: ведмежа -&g; ведмежата, лисеня -> лисенята, чортеня -> чертенята, хазяїн -> хазяї, брат -> брати, зять -&g; зяті, колосся -> колосся

Крім зазначених, у мові є досить великий шар слів, які в називному відмінку мають два закінчення, - и(-і), - а(-я). Ці іменники двох зразків.

В одних словах форми множини (на закінчення - а регулярно падає наголос) утворяться від тої ж основи, що й форми однини: учитель -> учителя, учителі, доктор -> доктора, доктори, професор -&g; професори, профессори, кондуктор -&g; кондуктора, кондуктори, шофер -> шофера, шофери, крейсер -> крейсера, крейсери, табір -&g; табору, табори, договір -&g; договору, договори, інспектор -&g; інспектори, інспектори.

В інших словах форма множини на - я утвориться від основи на - j ], що не збігається з основою однини: клин -&g; клини, клини, корінь -&g; корінь, корінь, камінь -&g; камені, камені, сук -&g; суки, суки, гак -&g; гаки, гаки, жмут -&g; жмути, жмути, чоловік -&g; чоловіки, чоловіки.

У першій групі форми розрізняються стилістичним фарбуванням. Нейтральним, як правило, буває тільки один варіант. У другому випадку за допомогою флексій розмежовуються лексичні значення. Закінчення - я найчастіше співвідноситься зі значенням собирательности.

Нестандартне для слів чоловічого роду нульове закінчення Р. п. мн. ч. у деяких іменниках є неваріативним: партизан, панчоха, солдат, кошеняти, городян, вірменів і ін. Ця флексія тяжіє до вираження кількісних відносин. Окремі лексеми в Р. п. мн. ч. мають конкуруючі закінчення - в/-ов (-ев): немає апельсинів, мандаринів, баклажанов, абрикосів, помідорів, бананів і кілограм апельсин, мандарин, баклажан, абрикос, помідор, банан. У письмовому мовленні вживання таких форм із нульовим закінченням Не рекомендується.

У середньому роді нестандартними є закінчення - і в И. п мн. ч. (коліщата, плічка, яблука) і закінчення - ов/-ев у Р. п мн. ч. (хмар, окулярів, ден, дерев, ружъев, пір'я, крил, ланок), але вони не є варіантними

Деякі іменники другого відмінювання мають дві флексії в Р. п. мн. ч.: - про і - їй: свіч - свіч, простигни - простирадлом або тільки флексією - їй (баштанів, каланчей, сакль, вожжей), що у слів жіночого роду нерегулярна й запам'ятовується разом зі словом, як всі нестандартні закінчення

У третім відмінюванні варіантним є закінчення Т. п. мн. год - мі: дверима - дверима, конями - конями. Воно нестандартно, хоча й нормативно (конями, дітьми, дочками, див. також у сполученнях: упасти костьми, бити батогами).

У деяких іменниках третього відмінювання (брова, кров, далечінь, груди, пил, пекти й ін.) за допомогою наголосу розрізняються варіантні форми місцевого відмінка з локальним і об'єктним значенням: про бр'ови (об'єкт), на брові' (місце), про п'или (об'єкт), у пилу' (місце), про п'ечи (об'єкт), на печі' (місце).

Нестандартне закінчення - я в И. п. ед. ч. у слів середнього роду: дитя, прапор

Іменник гроно в множині має паралельні форми: И. - грона - грона, Р. - грон - грон. Другий варіант типовій парадигмі жіночого роду не відповідає

Особливо треба відзначити варіантні закінчення Т. п. ед. ч. у слів другого відмінювання - ой(-ою): країною (страною), рукою (рукою). Обидва варіанти стандартні. Форми на - ою вживаються звичайно в книжковій (частіше поетичної) мовлення. Форми на - ой стилістично нейтральні. Семантичного розходження ці відмінкові варіанти не виражають.

За матеріалами: Каминина А. А. Сучасна російська мова. Морфологія. М., 1999. С. 76-78.

ТОВ " Мега-Лад Південь" реалізує купити від виробника ТОВ Нева-Принт, вигідні Північно^-Захід.