Небесні координати й системи будинків — Частина 7

 

Екліптика

30°

MC + 90°

-

Равнодомная від Сонця

Екліптика

30°

Сонце

-

Равнодомная від крапки Овна

Екліптика

30°

0° Овна

-

Региомонтана

Небесний екватор

30°

Крапка сходу

Окружності будинків

Сонячний гороскоп

Екліптика

30°

Сонце – 90°

-

Топоцентрическая

Небесний екватор

30°

Крапка сходу

Кола сходження для "полюсів"

Топоцентрическая (варіант Марра)

Небесний екватор

45°

Крапка сходу

Кола сходження для "полюсів"

 

Вузловий гороскоп

Екліптика

30°

Раху

-

таблиця: класифікація систем будинків

Продовження (глава 9)

На зміст книги

Книги Дениса Куталева

Повернутися на основну сторінку

Небесні координати й системи будинків

Частина 2

СИСТЕМИ БУДИНКІВ ГОРОСКОПА

РОЗДІЛ 6

ЩО ТАКЕ "БУДИНКУ ГОРОСКОПА"?

И от нарешті-те ми підійшли до самого цікавого. Тепер, коли нас не лякають різні астрономічні терміни й коли ми в стані проінтерпретувати ті або інші кола небесної сфери й крапки (осі) їхньої взаємодії, ми можемо замахнутися на щось велике

Одне із самих мрячних питань сучасної астрології: навіщо існує стільки систем будинків гороскопа (СД)? Може бути, серед них є тільки одна-єдина дійсно правильна система? Або ж кожна СД має своє, відмінне від інших систем, значення? Тоді як його визначити?

Отут-Те ми й бачимо, що не зрячи ламали голову, розбираючись у колах небесної сфери. Адже переважна більшість систем будинків - це ні що інше як взаємодія кількох кругів небесної сфери. Якщо ми розуміємо значення кожного окремого кола, то з достатньою легкістю можемо визначити зміст їхньої взаємодії. Таким чином, цілком реально не тільки визначити зміст всіх відомих СД, але навіть з'ясувати значення систем, ще ніким не винайдених!

Однак спочатку нам потрібно розібратися: що ж це таке - будинку?

Під будинками гороскопа у вузькому змісті розуміють 12 секторів екліптики, які постійно рухаються по ходу знаків Зодіаку, роблячи повний оборот за 1 зоряну добу. Розподіл гороскопа на вдома виробляється для відображення добового обертання небесної сфери в конкретному географічному пункті. Існує велика кількість способів розподілу гороскопа на вдома; у результаті будинку мають у різних системах різні розміри й різне розташування в Зодіаку. Найбільш чутливою й значимою крапкою будинку є крапка його початку (т. наз. куспид або вершина). Куспиди протилежних будинків (I - VII, II - VIII і т.д.) майже у всіх системах домификации утворять точну опозицію. Іноді поняття "початок будинку" і "куспид будинку" розмежовують (як в "класичній системі будинків" або в індійської равнодомной системі; про це нижче). Звичайно як крапки відліку використовують Асцендент/Десцендент ( щоє в найбільш популярних СД куспидами I і VII будинків відповідно) і Середину Неба/ Imum Coeli (у найбільш популярних системах це, відповідно, куспиди I і VII будинків).

У більше широкому змісті під будинками мають на увазі значення сектори мають, що особливе астрологічне, небесної сфери, розташування яких в обраній системі координат міняється згодом. Т. о., удома гороскопа, зрозумілі в широкому змісті, не обов'язково відображають добовий цикл (напр., системи рівних будинків від Сонця, Місяця й ін. планет), їхнє число не обов'язково дорівнює 12-ти (напр., у системах Октопоса й Октоскопа), вони не обов'язково формуються й аналізуються в площині екліптики (зокрема, вони використовуються в горизонтальної СНК).

ГЛАВА 7

ЩО НАМ РОБИТИ З ДОСТАТКОМ СИСТЕМ БУДИНКІВ?

Говорячи про будинки гороскопа у вузькому змісті цього терміна, варто вказати, що, незважаючи на розмаїтість методів домификации, практично у всіх СД із кожним з 12-ти будинків гороскопа зв'язується той самий певне коло понять. У цьому полягає одна із проблем сучасної астрології: якщо, приміром, другий будинок у всіх системах говорить про нагромадження породженого, те чому б всім астрологам при вивченні грошових питань не обмежитися який-небудь однієї-єдиної СД? Але частина астрологів затверджує, що в їхній роботі адекватні результати дає використання однієї системи, а інші астрологи т же саме говорять про інший СД, відкидаючи першу як недостовірну

Приведу лише кілька прикладів. На початку нашого століття найпоширенішої СД була система Плачидо Тити (Плацидуса). І донині багато астрологів затверджують, що ця система дає найбільш точні результати. Однак, після введення топоцентрической системи (у багатьох випадках що дає куспиди, які відстоять від куспидов Плачидо лише на кілька мінут дуги), з'явилася думка, що вона найбільш точна, а популярність системи Плачидо пояснюється саме її близькістю до єдино правильного топоцентрической системі (такої позиції дотримується, зокрема, сучасний російський астролог П. Сварожич). Інші астрологи дотримуються думки, що найбільш точні результати як у прогнозах, так і при психологічному аналізі дають куспиди Коха. Так уважають Роберт Хенд, Марион Марч, Джоан Мак-еверс і багато інших американських астрологів. Бруно й Луїза Хубери вказують, що їхній метод вікової прогресії працює тільки в системі Коха. Сергій Вронский (у книзі "Астрологія: про шлюб і сумісність") взагалі категорично заявив, що після винаходу системи Коха всі інші СД можуть представляти тільки історичний інтерес. Але найбільший астролог США Дейн Радьяр, уже будучи визнаним авторитетом, після десятиліть практики перейшов до роботи із системою Кампано, порахувавши найбільш адекватної неї. І в цей час, прекрасно знаючи про системи Коха, Плачидо, топоцентра, астрологи не задовольняються ними. Відомий американський астролог Стефан Арройо після багаторічних експериментів з різними СД зупинив свій вибір на системі рівних будинків від Асцендента. Видатний майстер хорарной астрології англійка Оливия Барклай перейшла на систему Региомонтана й одержує дивні по точності результати. Її співвітчизник едвард Линдоу (один із творців масової астрології в ХХ столітті) відстоював значимість системи Морена. Лідер Авестийской школи Павло Глоба затверджує, що проведену їм перевірку на "працездатність" з безлічі СД витримали лише системи Брахмагупти, Плачидо й рівних будинків. Авессалом Підводний уважає, що реалії наступаючої епохи Водолія найкраще описує натуральна равнодомная система. І подібних прикладів можна привести ще десятки

Взагалі ж, більшість астрологів використовують звичайно лише якусь одну зі СД, мотивуючи це її гарною результативністю, і не прагнуть до вивчення достоїнств інших систем. Часто вибір СД визначається її популярністю, а також доступністю таблиць будинків. Очевидно, що саме по цій останній причині більшість астрологів у нашій країні використовують систему Плачидо Тити. Частина астрологів використовують дві-три СД (наприклад, звичайно - системи Плачидо, а на високих широтах, де ця система не працює - систему рівних будинків від MC), аргументуючи вибір тої або іншої системи її працездатністю за даних умов. Менша частина астрологів працює з декількома СД, використовуючи ту або іншу систему залежно від конкретного завдання, оскільки вони вважають, що різні СД подають інформацію про різні зрізи життя. Узагальненої теорії, що охоплює значення й застосування всіх розроблених СД, дотепер не було створено, хоча окремі дослідники уживають заходів у цьому напрямку

Так що ж, єдиної правильної системи не існує? Тоді навіщо потрібно така безліч СД? Є кілька підходів до рішення цієї проблеми. Виділимо три основних

1. Можливо, різні СД говорять про трохи різні зрізи буття натива, і тому (спрощено говорячи) астрологи, більше концентрирующиеся на психологічному портреті породженого, у підсумку зволіють одну систему будинків, а астрологи, що цікавляться собитийним поруч, будуть використовувати іншу. Більше того, КОЖНА з десятків існуючих СД може мати особливий астрологічний зміст, і завдання найближчого майбутнього - установити той рівень розуміння життя породжене й те коло питань, що пов'язаний з кожної із систем. Я особисто відмінююся до цієї крапки зору

2. Можливо, різні СД "настроєні" на різні типи досліджуваних об'єктів. Так, для гороскопа людини підходить одна система, гороскоп родини варто будувати в іншій системі будинків, а хорарную карту - втретьей.