Небесні координати й системи будинків — Частина 6

 

До речі, саме зміна аспектів між планетами є найважливішим наслідком перерахування гороскопа в різні СНК. Астрологи часто вживають вираження типу "сьогодні в 10:23 буде точне з'єднання Сатурна із Плутоном", забуваючи, що, приміром, в екваторіальної СНК їхнє точне з'єднання (тобто збіг прямих сходжень) може трапитися на багато місяців раніше або пізніше, ніж в екліптичної, а реальне точне з'єднання (тобто покриття Сатурном Плутона) взагалі навряд чи відбудеться. Коли ми усвідомлюємо, що квадратура, що ми бачимо в гороскопі, в інший СНК може перетворитися в секстиль, це дасть нам набагато більше чітке подання про сферу дії й силі кожного аспекту

Продовження (розділ 3)

На зміст книги

Книги Дениса Куталева

Повернутися на основну сторінку

Небесні координати й системи будинків

ГЛАВА 8

КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ БУДИНКІВ

Системи будинків гороскопа класифікуються по наступних підставах:

1. Кількість будинків гороскопа. Переважна більшість використовуваних у сучасній астрології СД є 12-домними, хоча можливо поділ гороскопа на 4, 8, 10, 13, 14, 16, 24, 27, 28, 36 і ін. кількість будинків

2. Принцип поділу на будинку

А) Безпосередній поділ екліптики на вдома, починаючи від якої-небудь крапки екліптики (до цього типу ставляться всі системи рівних будинків);

Б) Поділ простору між декількома певними крапками екліптики (звичайно - Asc і MC) на пропорційні (у т.ч. рівні) частини (напр., системи Порфирія, Брахмагупти, природна система будинків еванса, система природних годин);

В) Розподіл інших кіл небесної сфери й проекція границь отриманих секторів на екліптику (системи Региомонтана, Кампано, червоний-кабиси, Морена й ін.). СД цього типу підрозділяються на дві групи: природні СД, де коло, що ділиться звичайно на 12 частин, є більшим колом небесної сфери (системи Кампано, Региомонтана, горизонтальна, меридіанна, Морена), і штучні СД, які не використовують який-небудь одне коло небесної сфери для первісного поділу на 12 частин (системи червоний-кабиси, Коха, топоцентрическая);

Г) Куспиди будинків виходять перетинанням з екліптикою інших кіл небесної сфери без використання проекційного способу (система Плачидо).

Крім того, не слід забувати, що хоча майже всі використовувані СД одержують куспиди на екліптиці, теоретично можливо базуватися на інших колах небесної сфери

3. Виявлення принципу симетрії

А) Наявність центральної симетрії. СД, у яких куспиди протилежних будинків перебувають у точній опозиції (переважна більшість систем, що використовуються);

Б) Наявність осьової симетрії. СД, у яких дві крапки, що перебувають у точній опозиції, є віссю симетрії для куспидов будинків (назвемо такі СД дзеркальними);

В) Відсутність симетрії в розташуванні куспидов будинків (неосьова система будинків, система природних годин).

4. Необхідні вихідні дані

А) СД, у яких необхідний облік географічних координат місця народження (події) і точного часу. Вони діляться на системи, у яких необхідний облік географічної широти, і системи, що використовують при розрахунках тільки географічну довготу (системи Морена, Зариеля, рівних будинків від MC);

Б) СД, у яких координати місця не потрібні (напр., натуральна система будинків Підводного, системи рівних будинків від Сонця, Місяця й т.п.);

В) СД, у яких точний час народження не є необхідним (напр., системи, що ведуть відлік від зодіакального знака якої-небудь планети). До цієї групи можна (з достатнім ступенем умовності) віднести також систему геодезичних еквівалентів

5. Крапка відліку Крім квадрантних систем, у яких як основні крапки відліку служать і Asc, і MC, існують СД, у яких будинку відкладають тільки від Asc, тільки від MC, а також від Колеса Фортуни, від Сонця, від Місяця, від іншої планети, від мидпойнта, від куспида якого-небудь знака Зодіаку й др.

У деяких джерелах використовується класифікація СД по трьох методах розподілу небесної сфери: екліптичному, просторовому й тимчасовому. По цій класифікації, до екліптичного типу ставляться системи, у яких виробляється безпосередній розподіл екліптики, починаючи від деякої початкової крапки; до просторового - системи з опосередкованим поділом екліптики; і до тимчасового - системи, у яких виробляється розподіл зоряного часу. Однак така класифікація мені представляється не зовсім коректної, оскільки розподіл зоряного часу можна представити і як просторовий поділ небесного екватора, а отграничение екліптичного методу від просторових носить досить умовний характер (чим екліптика не простір?).

У нижченаведеній таблиці наведені дані про 37-мі СД, розташованих за абеткою. Однак варто враховувати, що реально існує набагато більша кількість систем будинків (у т.ч. безліч систем рівних будинків, що відлічуються від різних планет і ін. крапок гороскопа; безліч дзеркальних СД і т.д.).

СИСТЕМА БУДИНКІВ

ПЛОЩИНА РОЗПОДІЛУ

СЕКТОРИ

КРАПКА ВІДЛІКУ

ПРОЕКЦІЯ

Червоний-Кабиси (відмінювання)

Денна окружність Асцендента

Трисекція напівдуги

ASC, перетинання з меридіаном

Вартові кола

Червоний-Кабиси (напівдуг)

Денна окружність Асцендента

Трисекція напівдуги

ASC, перетинання з меридіаном

Вертикальні кола

Червоний-Кабиси (класична)

Денна окружність Асцендента

Трисекція напівдуги

ASC–5°, меридіан–5°

Вартові кола

Арктуровская

Обрій

30°

Крапка сходу

Кола довготи

Атла

Екліптика

30°

Колесо Фортуни

-

Брахмагупти

Екліптика

Трисекція квадранта

МС, "ASC" Брахмагупти

-

Горизонтальна

Обрій

30°

Крапка сходу

Вертикальні кола

Природна (еванса)

Екліптика

Пропорційні

ASC, MC

-

Природних годин

Екліптика

Дуга планетної години

ASC

-

Зариеля

Небесний екватор

30°

 

Крапка сходу

Вартові кола

Земний гороскоп

Екліптика

30°

0° Терезів

-

Дзеркальна (Левицкого)

Екліптика

Симетрія відносно MC-IC

Східна півсфера Плачидо

-

Знак - Будинок

Екліптика

30°

0° знака ASC

-

Індійська равнодомная

Екліптика

30°

ASC – 15°

-

Кампано

Перший вертикал

30°

Крапка сходу

Окружності будинків

Коха (місця народження)

Денні окружності MC і IC

Трисекція напівдуги

Перетинання з обрієм і меридіаном

Кола сходження

Місячний гороскоп

Екліптика

30°

Місяць + 90°

-

Морена

Небесний екватор

30°

Крапка сходу

Кола довготи

Натуральна Підводного

Екліптика

30°

"ASC" за цивільним часом

-

Неосьова Куталева

Екліптика

2год ST

ASC

-

Октоскоп

Екліптика

45°

ASC – 22°30'

-

Октопос

Перший вертикал

45°

Крапка заходу

Окружності будинків

Осьового обертання

Небесний екватор

30°

Крапка сходу

Вартові кола

Плачидо Тити

Екліптика

Перетинання з денними колами

ASC, MC

-

Порфирія

Екліптика

Трисекція квадранта

ASC, MC

-

Равнодомная від Асцендента

Екліптика

30°

Асцендент

-

Равнодомная від знака Місяця

Екліптика

30°

0° знака Місяця

-

Равнодомная від знака Сонця

Екліптика

30°

0° знака Сонця

-

Равнодомная від кармического ASC

Екліптика

30°

Сонце/Місяць (м)
Місяць/Сонце (ж)

-

Равнодомная від Місяця

Екліптика

30°

Місяць

-

Равнодомная від MC