Небесні координати й системи будинків — Частина 4

КРАПКА ОВНА - крапка перетинання екліптики з небесним екватором; Сонце проходить через неї, рухаючись із південної півкулі небесної сфери в північне. Цю крапку теж можна розглянути як результат взаємодії кіл з різних СНК. Вона позначає з'єднання земного плину життя (екватор) з космічною точкою зору на нього (екліптика). До того ж, у крапці Овна накопичена Сонцем енергія південної півкулі (новаторство, готовність до нового кроку, спрямованість у майбутнє) починає втілюватися в життя (перехід у північну півкулю). Таким чином, відлік зодіакальних знаків від даної крапки має досить значиме символічне обґрунтування

КРАПКА ТЕРЕЗІВ, протилежна крапці Овна, навпаки, передає енергію північної півкулі південному, означаючи перехід від навчання до вчителювання, від втіленого миру до миру ідей, розривши з минулим і спрямованість вбудущее.

А тепер поговоримо про крапки, утворених у результаті взаємодії не двох, а всіх трьох основних СНК.

MEDIUM COELI (СЕРЕДИНА НЕБА) - крапка перетинання кола меридіана й екліптики "над обрієм". Вона означає наші устремління, мети й завдання, виявлені миру, наочно втілювані в житті. Як ми вже відзначали вище, меридіан містить осі горизонтальне й екваторіальної СНК, і його перетинання з екліптикою по осі MC/IC приводить до взаємодії трьох СНК. Тому Середина Неба вказує й на еволюцію душі, і на собитийний ряд, що супроводжує наше становлення у світі, і на конкретну реалізацію задумів у певнім місці на Землі

IMUM COELI (ГЛИБИНА НЕБА) - крапка перетинання меридіана й екліптики "під обрієм". Вона вказує на внутрішню опору людини в його житті, на сховані від навколишні мети й мотиви, на підсвідомі мотивації його діяльності, на глибинні устремління духу

ЕКВАТОРІАЛЬНИЙ АСЦЕНДЕНТ - крапка перетинання з екліптикою на сході великого кола небесної сфери, утвореного осями полюсів миру й крапок сходу й заходу. Інакше кажучи, екваторіальний Асцендент - це спроектована на екліптику по годинному колу крапка сходу. По-перше, визначимо значення кола "північний полюс миру - крапка сходу - південний полюс миру - крапка заходу". Він означає взаємодію з навколишньою місцевістю, оцінюване через призму сприйняття земної еволюції. Орієнтири у вигляді досягнень людства в минулому й устремлінь людства в майбутнє надають допомогу в контактах з конкретним навколишнім простором. Перетинання цього кола з екліптикою приводить до розуміння людиною глибинного, духовного значення цієї діяльності. Таким чином, екваторіальний Асцендент має значення, багато в чому подібне з MC, з тією різницею, що тут аналізуються не наші устремління й мети (вертикальна складова), а контакт із іншими людьми, з навколишнім світом (горизонтальна складова). Інтерпретація цієї крапки в чомусь подібна й з інтерпретацією Асцендента й Вертекса, але вона в корені відрізняється тим, що тут "підключено" екваторіальна СНК, що говорить про собитийном ряд, можливість широкого соціального або політичного контексту й т.д., а також тим, що тут присутнє "еволюційна" компонент

ЕКВАТОРІАЛЬНИЙ ДЕСЦЕНДЕНТ, будучи діаметрально протилежний екваторіальному Асценденту, символізує труднощі в усвідомленні кармического змісту діяльності людини в цьому світі, його контактів з іншими людьми. Розвиток гальмується внутрішніми установками на збереження, консервацію якихось минулих відносин, зв'язків, досягнень. Можливо тут і протидія інших людей, скептично настроєних стосовно людини і його задумів. Разом з тим, це й крапка партнерства, допомоги в роботі з боку оточення

Таким чином, крім традиційних "кутів гороскопа" (Asc/Dsc, MC/IC) велике значення в кожному гороскопі мають і осі "Вертекс/Антивертекс" (Vx/AVx) і "екваторіальний Асцендент/екваторіальний Десцендент" (Eq/Eq).

ПРИМІТКА. На малюнках гороскопів, що приводяться в даній книзі, крапка екваторіального Асцендента позначена скороченням "EP".

Продовження (розділ 6)

На зміст книги

Книги Дениса Куталева

Повернутися на основну сторінку

Небесні координати й системи будинків

Частина 1

СИСТЕМИ НЕБЕСНИХ КООРДИНАТ

ГЛАВА 1. ВСТУП

Почну з дивного питання. Які самі фундаментальні поняття астрології? Знаки Зодіаку, планети, будинку, аспекти - так відповідять багато астрологів. Однак якщо ми небагато подумаємо над кожним з перерахованих понять, то переконаємося, що в астрології можна обійтися й без його

Дійсно, знаки Зодіаку (розподіл екліптики на 12 рівних частин) - це один з головних елементів сучасної західної астрології. Однак у ряді астрологічних систем екліптика ділиться не на 12, а на іншу кількість секторів, і бувають випадки, коли екліптика не враховується зовсім. Приміром, багато народів Сходу оперували "місячними Зодиаками" з 27 або 28 знаків ще до нашої ери. У багатьох (у тому числі дуже древніх) системах астрології основним колом небесної сфери, щодо якого ведуться всі розрахунки, є небесний екватор (як в "місячному Зодіаку" китайців), або коло обрію, або навіть площина Чумацького Шляху (як в інків). Більше того, така площина відліку може взагалі не виділятися

Аспекти (дугові відстані між планетами) є важливим елементом європейської традиції, але не використовуються в таких досить розроблених системах астрології, як індійська й китайська

Будинку використовуються тільки в системах, що сходять до елліністичної традиції, і не були відомі ні на Далекому Сході, ні в Месоамерике, де астрологія, незважаючи на це, процвітала

Навіть облік положення планет - він зовсім не обов'язковий у багатьох астрологічних методиках: японських, тибетських, балийско-яванских, іудейських, майянских, ацтекських і т.д. і т. п.

Тому мені представляється важливим, щоб всі астрологи зрозуміли: Зодіак, планети, аспекти, будинку - це не якісь непорушні святині, з ними можна й потрібно експериментувати. Це необхідно для того, щоб у підсумку ми змогли адекватно представити їхнє місце серед інших цеглинок величної будівлі Астрології з великої букви

Але без чого ж астрологія дійсно не може обійтися? Для цього нам потрібно дати дефініцію самої астрології. Здається, що найбільш коректним буде таке визначення:

Астрологія - це система теоретичних і практичних знань, заснована на принципі кореляції земних процесів і станів земних об'єктів астрономічними факторами

Властиво, це уточнене формулювання знаменитого древнього постулату Смарагдової Скрижалі: "Те, що перебуває внизу, аналогічно тому, що перебуває вгорі, щоб здійснити чудеса єдиної речі". Як бачите, ні в Смарагдовій Скрижалі, ні в нашім сучасному визначенні не згадуються ні Зодіак, ні екліптика, ні планети, ні будинку. Головне те, що астрологія співвідносить різні процеси і явища на Землі з різними астрономічними факторами. Але це співвіднесення робиться не довільно, а Системно. Тому кожній астрологічній системі необхідна якась умоглядна (або навіть цілком конкретна) сітка координат, потрібний якийсь каркас, що буде визначати, що саме "угорі" повинне бути співвіднесене із чим-небудь "унизу". Таким чином, для роботи астрологові потрібні:

    По-перше, система координат (але зовсім не обов'язково це повинна бути екліптика й навіть не обов'язково якась окружність на небесній сфері) і,

    По-друге, той набір об'єктів, які в цій координатній сітці буде вивчатися. І цей набір не обов'язково повинен складатися їхніх планет, у нього можу входити й зовсім інші об'єкти.

Усвідомивши все це, ми уникнемо від зашореності мислення й не будемо зацикливаться на вузькому просторі традиційної західної астрології, а вийдемо на використання безлічі інших методик. Образно говорячи, нема чого вішати вага всіх наших проблем на одну (нехай навіть досить могутню) гілку древа Астрології - у цього древа безліч розкидистих галузей, які можуть дати чимало смачних і живильних плодів для стомленого вагою життєвого шляху подорожанина