Небесні координати й системи будинків — Частина 3

ПЕРШИЙ ВЕРТИКАЛ (крапка сходу - зеніт - крапка заходу - надир): духовний зміст взаємодії з навколишнім простором, а також виявлення цього змісту

Перетинання небесного екватора й небесного меридіана
с справжнім горизонтом

НЕБЕСНИЙ МЕРИДІАН (зеніт - Полярна зірка - надир - південний полюс миру) - "вертикальні" контакти з навколишнім світом з погляду земної еволюції (знаменно, що крапки MC і IC - це перетинання даного кола, що містить осі горизонтальної й екваторіальної систем, з екліптикою, тобто отут має місце взаємодія всіх трьох основних систем). Це коло можна розглядати і як "КРАПКА ПІВНОЧІ - ЗЕНІТ - КРАПКА ПІВДНЯ - НАДИР" - реалізація в часі задумів, пов'язаних з даною місцевістю

НЕБЕСНИЙ ЕКВАТОР - простір земної кулі, втілення задуму на Землі

КРАПКА ОВНА - ПОЛЯРНА ЗІРКА - КРАПКА ТЕРЕЗІВ - ПІВДЕННИЙ ПОЛЮС МИРУ - сприйняття активності миру, діяльності у світі з погляду еволюції Землі

"КРАПКА ЛІТА" (еКВ.) - ПОЛЯРНА ЗІРКА - "КРАПКА ЗИМИ" (еКВ.) - ПІВДЕННИЙ ПОЛЮС МИРУ - устремління людини й людства в земному світі, санкціоновані загальпланетарним егрегором; взаємодія консервативного й прогресивного в масштабі планети

Площина екліптики і її перетинання
с площиною небесного екватора

ЕКЛІПТИКА - загальний, вищий зміст діяльності на Землі (по осі рівнодень екліптика перетинає небесний екватор).

КРАПКИ РІВНОДЕНЬ - ПОЛЮСи ЕКЛІПТИКИ - сприйняття еволюційного змісту діяльності людини на Землі й у навколоземному просторі з погляду значимості цієї діяльності для Сонячної системи

КРАПКИ СОНЦЕСТОЯНЬ (еКЛИПТ.) - ПОЛЮСи ЕКЛІПТИКИ - перебіг часу на Землі, еволюція Землі як частини Сонячної системи, глибинний зміст розвитку життя на Землі

Малі кола інтерпретуються, виходячи з того, яким більшим колам вони паралельні, у якій півкулі вони перебувають і через яку крапку вони проводяться. Наприклад, денна окружність Асцендента - це мале коло небесної сфери, паралельний екватору й минаючий через крапку Асцендента. Виходячи з нашої схеми інтерпретації, ми можемо сказати, що денна окружність Асцендента має відношення до наших особистих зусиль і нашого сприйняття миру (Асцендент) у конкретних справах і подіях, пов'язаних з нашим життям на Землі, але не на рівні якого-небудь даного географічного пункту (цей рівень пов'язаний з обрієм), а в більше глобальному масштабі (екватор).

РОЗДІЛ 5

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ СНК

Тепер приступимося до інтерпретації крапок перетинання більших кіл різних систем координат. Основними крапками такого типу є Асцендент, Середина Неба й Вертекс.

Як справедливо відзначає Роберт Хенд у статті "Асцендент, MC і Вертекс в екстремальних широтах" ("Російська астрологія", № 8), для кожної із цих трьох крапок можна дати по двох різних визначення (по напрямку й за принципом верху й низу). Для звичайної роботи вибір визначення не має особливої різниці, однак при роботі на екстремальних широтах, а також при використанні запропонованого нами підходу до інтерпретації крапок неба результати будуть якісно відрізнятися:

АСЦЕНДЕНТ - 1.Крапка перетинання екліптики й математичного обрію на сході. 2.Висхідний вузол перетинання екліптики й математичного обрію

СЕРЕДИНА НЕБА - 1.Крапка перетинання кола меридіана й екліптики на півдні. 2.Крапка перетинання кола меридіана й екліптики "над обрієм".

ВЕРТЕКС - 1.Крапка перетинання першого вертикала з екліптикою на заході. 2.Висхідний вузол перетинання екліптики й першого вертикала (північ обрію визначає "верх", а південь - "низ").

Крапки перетинання основних кіл небесної сфери в східній півсфері
(E, AVx, Eq, Asc, "Східна крапка", крапка Овна)

Таким чином, необхідно вирішити, який фактор є тут визначальним: відношення до сторін світла або відношення до осі "верх - низ". Тих, хто зацікавився питанням про результати застосування того або іншого визначення до Asc, MC і Vx на екстремальних широтах, я відсилаю до згаданої статті Р. Хенда. А тут ми зосередимося на варіантах інтерпретації

Виходячи з "працездатності" різних систем будинків при використанні одного або іншого визначення кутових крапок, Хенд дійшов висновку, що переважніше другі визначення (принцип "верх - низ"). Я, зі своєї сторони, також дотримуюся даного рішення проблеми, але з інших міркувань

Подумаємо, що є більше значимим для символіки кутових крапок - "горизонтальні" показники (перше визначення) або "вертикальні" (друге визначення)? Чому всі ці три крапки - Asc, MC і Vx - уважають самими значимими особистісними показниками? Що поєднує ці три крапки? Мені здається, відповідь у тім, що (відповідно до другого визначення) всі вони пов'язані з поняттям "верху", руху нагору, тобто помітності, рельєфному виявленню якостей моменту народження. Ці три крапки говорять про найбільше "бросающемся в очі", про те, що лежить "на поверхні", тоді як протилежні їм крапки (Десцендент, IC і Антивертекс) говорять про менш помітних, схованих від швидкого погляду стороннього спостерігача якостях - вони не менш важливі, але більше інтимні. Тому більше адекватними представляються визначення, де підкреслюється це протиставлення "верх, виявлене - низ, сховане". Асцендент - це, безсумнівно, символ руху по екліптиці, що приводить до підйому над обрієм. Менш важливо, чи відбувається це на сході або (як у ряді випадків на приполярних широтах) на заході. Середина Неба - у гороскопі це найбільш явний образ "верху", вищої кульмінації, а чи відбувається ця кульмінація на півночі (в екстремальних варіантах) або на півдні - питання другорядний (додайте до цьому вже, що обговорювалася неоднозначність, символіки південного напрямку). Хоча значення Вертекса в астрології менш устоялося, але теж представляється більше важливої його символічний зв'язок з "верхи", чим сзападом.

А тепер перейдемо кинтерпретации.

АСЦЕНДЕНТ - висхідний вузол перетинання екліптики й математичного обрію. Відповідно, він говорить про явних, виявлених ("висхідних") особливостях взаємодії людини з навколишнім світом. Відмінність від крапки Сходу (крапка "Я" у горизонтальної СНК) і від крапки Овна (крапка "Я" в екліптичній і екваторіальної СНК) полягає, по-перше, у тім, що Асцендент - це показник, що синтезує значення екліптики й обрію, тобто, що вказує на більше глибоку інтерпретацію взаємодії з навколишнім світом, на глибинний (якщо хочете, кармический) зміст того факту, що людина народилася саме в даному місці земної кулі. Зв'язок з екліптикою вказує на необхідність психологічної, а не собитийной трактування положення й руху Асцендента в гороскопі. По-друге, хоча Асцендент у переважній більшості випадків розташований на сході й означає образ "Я", але це лише його додаткове, вторинне значення. Адже ми визначили, що Асцендент може виявитися й на заході. Головне ж значення Асцендента - це перетинання, контакт, взаємодія нашого миру повсякденних речей і подій (обрій) з миром духовних значень і вищих цінностей (екліптика). Кожна людина оцінює навколишнє життя й свій внутрішній мир по-своєму. Це й символізує вісь Асцендент/ Десцендент.

ДЕСЦЕНДЕНТ - спадний вузол перетинання екліптики й математичного обрію. Якщо Асцендент говорить про домінуючих, явно демонстрируемих якості, то Десцендент (як "спадна крапка") указує на рецессивние, більше сховані риси. У кожній людині сидить "дух протиріччя", і, виявляючи у своєму поводженні, словах, оцінках певні переваги, звички й смаки, вона в глибині своєї дотримується іншої позиції й прагне відчути зовсім протилежні відчуття. Тому-Те Десцендент і означає партнерів по шлюбі з однієї сторони і явних ворогів з іншого боку - людини й тягне до зовні несхожого на нього, і відштовхує від незвично далекого

ВЕРТЕКС - висхідний вузол перетинання екліптики й першого вертикала (тут північ обрію визначає "верх", а південь - "низ"). Відмінність Вертекса від Асцендента в тім, що він має справу не стільки з реальним простором, у якому розвертається життя людини і його взаємодія з навколишніми, скільки з духовним простором. У крапці Вертекса людина одержує можливість подивитися як би зверху на свої контакти з іншими людьми, оглянути їхньою думкою, зрозуміти їхнє значення й перспективи, з'ясувати завдання своєї взаємодії з навколишнім світом. Що цікаво, багато астрологів дійсно інтерпретують Вертекс як крапку "судьбоносних", кармических знайомств

АНТИВЕРТЕКС - спадний вузол перетинання екліптики й першого вертикала. Ця крапка говорить про труднощі в наших контактах з іншими людьми, про "осічки" в оцінці своєї взаємодії з навколишнім світом, про сили, що протидіють налагодженню відносин. Тут людина дивиться на свої контакти не зверху, а, навпаки, з їхньої гущавини й тому найчастіше не здатний на об'єктивну їхню оцінку. У цьому зв'язку характерно, що ряд астрологів відзначає зв'язок Антивертекса з розпадом шлюбу