Небесні координати й системи будинків — Частина 27

Т. Митяева, що працює з тематичним картами планет, використовує наступний алгоритм розрахунку: вибирається натальная планета, що ми хочемо досліджувати, і розраховується час її першого після народження точного з'єднання з тим або іншим кутом гороскопа (з Asc - при дослідженні основних рис особистості, Dsc - при аналізі партнерських відносин, MC - при вивченні цілей і досягнень, IC - при аналізі відносин у будинку, з родителями і т.п.). На цей час і будується тематична карта - по принципах, подібним з побудовою натального гороскопа. Приміром, для побудови карти з темою "Юпітер на MC" потрібно простежити, коли (протягом доби після моменту народження) транзитний Юпітер з'єднається із транзитним MC у географічному пункті народження. Положення планет у тематичній карті трохи відрізняються від їх натальних положень (найбільша різниця буде в координатах Місяця). Як ми бачимо, карта на схід Сонця, що ми обговорювали в гл. 13.4., є часткою случаємо застосування даної методики

Деякі астрологи використовують більше простий варіант розрахунку тематичних карт: визначається положення будинків, при якому необхідна кутова крапка з'єднується з НАТАЛЬНОЙ планетою, а не транзитної; всі планети в тематичній карті залишаються на своїх натальних позиціях. При такому розумінні тематичні карти являють собою різновид систем будинків, відлічуваних від планет. Тематичні карти найчастіше будують у системі Плачидо Тити, але можна використовувати й інші СД. Тому якщо ми порахуємо тематичну карту гороскопом в особливій системі будинків, то загальна кількість СД різко зросте: адже є 4 системи рівних будинків від Юпітера (по черзі прийнятого за куспиди I, IV, VII і X будинків), 4 системи Плачидо від Юпітера, 4 системи Коха від Юпітера, 4 системи Региомонтана від Юпітера...

У принципі, для кожної планети може бути побудоване по 12 тематичних карт в одній СД: напр., тематичні карти Юпітера на Asc, Юпітера на куспиде II будинку, Юпітера на куспиде III будинку й т. д.

Але тематичні карти можуть бути побудовані не тільки для окремих планет. Так, С. Айзин запропонував розглядати тематичні карти індивідуальних аспектів пара планет

Індивідуальний аспект - це точна відстань між двома планетами гороскопа. Часткою случаємо використання індивідуальних аспектів є розрахунок жеребів (арабських частин). Так, популярний жереб Колесо Фортуни (ASC + Місяць - Сонце) являє собою індивідуальний аспект Сонця з Місяцем, відкладений від Асцендента. С. Айзин указує, що жереби можна розглядати об'єднаними в групи по 12, тому що жереби, відкладені від 12-ти куспидов будинків гороскопа, утворять свого роду тематичну карту індивідуального дугового аспекту пари планет. Скажемо, Колесо Фортуни утворить куспиди тематичної карти " Місяць-Сонце" разом з жеребами "куспид II будинку плюс Місяць мінус Сонце", "куспид III будинку плюс Місяць мінус Сонце"... "куспид XII будинку плюс Місяць мінус Сонце". Але та ж пара планет утворить і іншу тематичну карту, у якій вершиною I будинку є жереб Духа (Asc + Сонце - Місяць), і вершини всіх будинків розраховуються по формулі "куспид будинку N плюс Сонце мінус Місяць". Тому кожна пара планет утворить дві тематичні карти, у яких положення планет збігаються з натальними; куспиди однойменних будинків у двох тематичних картах розділені дугою у два індивідуальних аспекти, а куспиди тих же будинків натального гороскопа є середніми крапками стосовно них. С. Айзин відзначає, що вершини будинків таких тематичних карт є значимими крапками гороскопа й можуть використовуватися при ректифікації й прогнозуванні

Такі тематичні карти теж можна розглядати як гороскопи в особливих системах будинків, і тут можливе використання самих різних вихідних СД (карта "куспиди Коха плюс Сонце мінус Місяць", карта "куспиди Морена плюс Сонце мінус Місяць" і т.п.).

Третій тип тематичних карт був розроблений автором даної книги як природне продовження роботи з неосьовою системою будинків (системою 12 Асцендентов). Якщо куспиди в цій системі означають положення Асцендента через кожні 2 години зоряного часу, то чому б не подивитися й на розташування інших 11 куспидов з інтервалами в 2 години? Тоді ми одержимо тематичні карти для кожного з будинків гороскопа

Тематичною картою першого будинку є натальний гороскоп. Тематична карта другого будинку - це гороскоп, побудований на момент через 1/12 частину зоряної доби (1год 59хв 40с) після народження. Тематична карта третього будинку будується на момент, що буде мати місце через ще 1/12 частину зоряної доби й т.д. Інакше кажучи, тематична карта будинку N для людини згодом народження T будується на час Tn = (T + 1.994523год (N - 1)). Як і в методиці Т. Митяевой, положення планет у натальной і тематичної картах не зовсім збігаються

У принципі, тематичні карти будинків гороскопа можна будувати в будь-який СД, що використовує Асцендент у якості куспида I будинку. Я думаю, що найбільш природним при роботі із цими картами є використання птолемеевской системи рівних будинків або системи Порфирія

Тематичні карти будинків подають цікаву інформацію, більше поглиблену, чим при використанні методу вторинних значень будинків. Приміром, про хворобу рідного брата більш повно розповість VI будинок у тематичній карті III будинку, ніж VIII будинок ( 6-й від 3-го) натальной карти

15.2. ГЕОДЕЗИЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ

Концепція геодезичних еквівалентів увійшла в сучасну астрологію завдяки великому англійському астрологові Сефариалу, що написав на цю тему книгу "The Theory of Geodetic Equivalents" (London, 1924; репринт - Tempe, Arizona: AFA, 1970). Російською мовою в 1993 р. вийшла невелика робота сучасної американської послідовниці Сефариала Крис Макрей "Астрологія на земній кулі. Геодетическая карта миру" (перекладачі, видимо, не удосужились подивитися в словнику, що "geodetic" переводиться як "геодезичний").

Ця методика припускає побудову будинків гороскопа, розташування яких залежить тільки від географічних координат, але ніяк не зв'язано згодом народження/події. Суть геодезичних еквівалентів полягає в наступному. Нульовий (гринвичский) меридіан умовно співвідноситься з положенням Середини Неба в 0°00' Овна, а рух на схід від Гринвіча – з рухом MC по ходу знаків Зодіаку; при цьому 1° екліптичної довготи відповідає 1° географічної довготи. Т. о., довготі Москви (37°35' в. буд.) буде відповідати MC в 7°35' Тельця, а довготі Лондона (0°05' з.д.) – MC в 29°55' Риб. Асцендент і інші куспиди будинків визначаються відповідно до отриманої Середини Неба. Таким чином, ця методика дозволяє використовувати будь-яку СД, де є розрахунок MC. Більшість дослідників, що працюють із геодезичними еквівалентами, використовують систему Плачидо Тити. Удома в цій методиці зберігають традиційні значення

Геодезичні еквіваленти мають широке застосування, особливо в мунданной астрології й при консультаціях по переїздах. Головним достоїнством цього методу є те, що для розрахунку будинків потрібні лише широта й довгота, і тому астролог може вивчати розташування планет і транзити по будинках гороскопа міста або країни, не маючи відомостей про час їхньої підстави. Особливо корисні геодезичні еквіваленти при вивченні природних об'єктів (наприклад, вулканів), для яких побудова натальной карти взагалі неможливо.

по внутрішньому колу - геодезичні куспиди плачидо, по зовнішньому - натальние

Т. к. розташування геодезичних куспидов будинків залишається постійним, можна креслити географічні карти країн і континентів, на яких проведені лінії, що з'єднують місця земної кулі, де Асцендент (або інший куспид) має ту саму координату (напр., з'єднати лініями пункти з геодезичним Асцендентом в 0, 10 і 20 градусах кожного зодіакального знака). Такі карти можуть бути корисні при визначенні "гарячих крапок" на планеті (у яких місцях затьмарення, планетні з'єднання, проходження комет і т.п. виявляються на геодезичних куспидах). Крис Макрей указує на прекрасну працездатність цього методу при прогнозуванні стихійних лих, великих транспортних подій і т. п.

Британський астролог Р. К.Девисон після експериментів із цим методом дійшов висновку, що символічний рух MC по Зодіаку можна розглядати як на схід від гринвичского меридіана, так і на захід (тоді Москві буде відповідати не тільки MC в 7°35' Тельця, але й в 22°25' Водолія). Таким чином, для кожного географічного пункту можна одержати по двох геодезичні карти, і обидві мають значення

Геодезичні еквіваленти Сефариала не є єдиним методом такого типу. Концепції побудови будинків, "прив'язаних" до географічних координат, висувалися з початку XVIII в. Приблизно з десяток подібних концепцій обговорюється Чарльзом Харви в книзі "Мунданная астрологія". Тут ми лише згадаємо про деякі з них

Система, запропонована американським астрологом Альбертом Россом Парсонсом (1847–1933). У своїй книзі "New Light from the Great Pyramid" (New York: The Metaphysical Pub. Co., 1893) він уперше висунув концепцію, що потім практично в незміненому виді була використана Сефариалом. Єдина відмінність цієї ранньої версії тім, що тут як крапка відліку довгот узята координата не тільки Гринвіча, але й великих пірамід у Гізі, які співвідносяться з 0° Тельця. Таким чином, у відповідності зі схемою Парсонса, строго говорячи, Гринвічеві буде відповідати MC в 28°50' Риб, а не в 0° Овна