Небесні координати й системи будинків — Частина 24

20 31 Gem

9 40 Cnc

7 10 Cnc

8 09 Cnc

9 57 Leo

21 53 Cnc

18°47'Gem

24 16 Gem

25 40 Gem

17 54 Gem

25 56 Gem

17 24 Cnc

2 06 Cnc

4 08 Cnc

12 01 Cnc

3 55 Cnc

23 04 Cnc

20 34 Cnc

21 33 Cnc

23 21 Leo

5 17 Leo

26°31'Tau

1 22 Gem

2 20 Gem

28 09 Tau

4 36 Gem

24 49 Gem

9 21 Gem

10 56 Gem

17 31 Gem

11 43 Gem

25 33 Gem

23 35 Gem

26 15 Gem

1 53 Leo

10 32 Cnc

Аспекти куспидов 8 будинку гороскопа Олексія Романова
у момент смерті (r - із крапками радикса,
D - з дирекционними крапками,
p - із прогресивними крапками, t - із транзитними крапками)

СИСТЕМА БУДИНКІВ

РАДИКАЛЬНИЙ КУСПИД 8-ГО БУДИНКУ

КУСПИД У ДИРЕКЦІЇ

ПРОГРЕСИВНИЙ КУСПИД

Региомонтана

Plu-d, Nep-d, ( As-p), Plu-t

Sun-r, Nod-r!

Ura-r-p, Chi-r

Плачидо Тити

Chi-p, Vx-p, ( Mar-t)

Vx-r

Sel-r

Топоцентрическая

Ven-d, Mar-d, Mar-t, Sel-t

Ura-r, Chi-r

Sun-p, Mon-r!, Br-r!

Коха

Plu-d, As-p

Sat-r, ( Nod-r)

Mer-p, EP-p!, ( Ven-r), Mar-r

Птолемея

Ven-d, ( Mer-t), Sel-t

Ura-r-p, Chi-r

-

Брахмагупти

( Plu-d), As-p, Chi-t

Mon-r!, Sat-r

( Vx-r)

еванса

Nod-p, Sel-p

Mon-r, Sat-r

-

Порфирія

MC-d, Nep-d, Ven-t, Nod-t

Sun-r

Vx-p, Chi-r-p, EP-r

Кампано

Mer-d, Mer-p, EP-p

Lil-r!, As-r

Sat-r!

червоний-кабиси

MC-d, Nep-d, Ven-t!, Nod-t

Sun-r

Vx-p, Lil-r, ( As-r)

Морена

Ura-d!, Chi-d

Sun-t, ( MC-r, Vx-r)

Ura-p-r, Chi-p-r

М-Будинку

Mon-p, Mar-p, Nep-p

( Plu-r)

Vx-r

Зариеля

( Nep-p), MC-p, Lil-t

Plu-r, MC-r

Ura-r-p, Chi-r

Неосьова Куталева

Ura-p, Chi-p, Lil-p

Sun-t, MC-p, Vx-r

( Sun-p), Ven-p, Mon-r, Br-r

Горизонтальна

Mon-p, Plu-p-r

-

Vx-p, BrI-p, EP-r!

Умовні позначки: Sun - Сонце, Mon - Місяць, Mer - Меркурій, Ven - Венера, Mar - Марс, Jup - Юпітер, Sat - Сатурн, Chi - Хирон, Ura - Уран, Nep - Нептун, Plu - Плутон, Nod - Висхідний вузол Місяця, Lil - Лилит, Sel - Селен, As - Асцендент, MC - Середина Неба, EP - екваторіальний Асцендент, Vx - Вертекс, Brl - куспид I будинку в системі Брахмагупти.

Із цих таблиць видно, як "реагувала" та або інша СД на смерть людини в різних прогнозних методиках, і можна зробити попередні висновки. Але треба скласти десятки й сотні подібних таблиць, щоб виявити стійкі закономірності. Читач може підключитися до цієї роботи

2. Оцінка розташування планет у будинках, побудованих по різним СД.

Наприклад, у натальном гороскопі людини, породженого 5 серпня 1970 р. в 13:25 за Гринвічем (49n14, 28e29), є з'єднання Сонця й Марса у Львові в VIII будинку (по системі Плачидо), при цьому Марс є управителем IV будинку. Одна із класичних інтерпретацій такої констеляції - рання смерть батька. І дійсно, ця людина пережила смерть батька в дуже ранньому віці. Дане з'єднання залишається в VIII будинку в системах Зариеля, Морена, Кампано, топоцентрической, червоний-кабиси, Региомонтана, Порфирія... Але в системах Коха й Птолемея совпад Сонця з Марсом виявляється в IX будинку, а VIII будинок порожній. У горизонтальній же системі це з'єднання зміщається в VII будинок. Таким чином, робимо собі карб на пам'ять: системи Коха, Птолемея й горизонтальна система будинків тут дають гірший результат. Подібним чином і далі "проглядаються" події, риси характеру й тому подібне

Можна робити й статистичний аналіз розподілу планет по будинках, скажемо, для людей певних професій

Допустимо, я хочу перевірити свої твердження з десятого розділу цієї книги про те, що система Кампано дає "мало інформації про честолюбство й політичну активність, про події й плани великої суспільної значимості", у той час як система Зариеля краще повідає "про успіхи й невдачі людини в суспільстві". Для такої перевірки я обробив дані гороскопів 400 знаменитих людей і досліджував розподіл положень Юпітера (планети честолюбства й успіхів) у будинках гороскопа по цим двох системах будинків. Для контролю також було враховане положення Юпітера в будинках системи Плачидо Тити (див. табл.).

ЮПІТЕР у будинках гороскопів 400 знаменитих людей (середнє значення 33.3)

СИСТЕМИ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

MAX

MIN

РОЗКИД

Зариеля

Кампано

Плачидо

42

47

35

32

27

28

26

20

31

46

32

45

29

31

27

25

37

28

36

48

31

35

31

36

29

21

33

46

32

45

32

34

34

22

40

27

IV, X

VII

IV, X

VI

III

V, XII

21

28

18

З таблиці видно: дійсно, ЮПІТЕР у картах знаменитих людей сильно виявлений, тому що у всіх трьох СД він найчастіше виявляється в кутових будинках: 170 разів (Зариель), 159 разів (Кампано) і 166 разів (Плачидо), при середньостатистичній частоті 133.3. Ця попередня оцінка (звичайно, для серйозного статистичного дослідження необхідно обробити не одну тисячу карт) промовляє на користь вищенаведеної інтерпретацію систем будинків: сильней усього Юпітер виявлений у системі Зариеля, а слабкіше всього - у системі Кампано. Максимальне число влучень Юпітера в IV і X будинку Зариеля й Плачидо вказує на честолюбні устремління породжених і їхню реалізацію, тоді як у системі Кампано (символизирующей взаємодія із близьким оточенням) більше виявлений VII будинок (і I), говорячи нам про те, що стати знаменитими цим людям допомогло їхнє вміння знаходити контакт із іншими людьми й одержувати від них підтримку

До статистичної перевірки можна підходити й більш глобально, порівнюючи показники не у двох-трьох, а набагато більшому числі СД. Але це й більше трудомістке заняття

Нижче наведені розподіли положень УРАНА у будинках гороскопів, побудованих у десяти СД, - для 164 відомих астрологів, - а також розподілу положень ВЕНЕРИ у будинках гороскопів, побудованих у тих же десяти СД, - для 123 відомих діячів мистецтва. Із цих таблиць читач може сам зробити ряд примітних висновків

УРАН у будинках гороскопів 164 відомих астрологів (середнє значення 13.67)

СИСТЕМА БУДИНКІВ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

MAX

MIN

РАЗБРОС

еКСТРЇМ

Региомонтана