Небесні координати й системи будинків — Частина 21

натальная карта морена де вильфранша. система морена.

Але не будемо забувати, що в даної СД сильно акцентується екліптика, тому тут не слід чекати занадто конкретних і приземлених відповідей на поставлені питання. Більше природними отут будуть питання такого плану: "Як досягнення соціальних цілей, поставлених мною, вплине на мій духовний розвиток?", "Яке моє вище призначення в цьому житті?", " чиЗалишить мою творчість скільки-небудь помітний слід у культурі?", "Що мені варто змінити в розумінні свого місця на Землі, щоб домогтися успіху?". Більше конкретні питання будуть доречні при роботі з наступною системою будинків:

10.5. СИСТЕМА ЗАРИеЛЯ

Варіанти назви: меридіанна система, система осьового обертання, система осьової ротації, аксіальна система (від англ. axial rotation - "осьове обертання"), система Коупа.

Історична довідка: дана СД була розроблена австралійським астрологом Зариелем (Zariel; справжні ім'я й прізвище - Девид Коуп) на початку 1900-х рр. У середині століття ця система була взята на озброєння німецькими астрологами - прихильниками Гамбурзької школи астрології (див. нижче, гл. 16.1), - а також їхніми послідовниками в інших країнах (насамперед, у США). Багато сучасних астрологів, не пов'язані з гамбурзькою традицією, також цікавляться системою Зариеля. Це пов'язане із двома її особливостями: по-перше, вона однаково добре працює на будь-яких широтах, а по-друге, її куспиди легко розрахувати, маючи лише таблиці для визначення Середини Неба. Тому при побудові гороскопа на приполярні широти астрологи часто використовують систему Зариеля.

система зариеля

Опис: у цієї СД 12 рівних частин небесного екватора проектують на екліптику за допомогою годинних кіл (перпендикулярних екватору). Довгота MC, узята як куспид X будинку, визначає крапку відліку. Куспидом I будинку в системі Зариеля є екваторіальний асцендент. Інакше кажучи, куспиди даної СД збігаються з куспидами по системах Коха, Плачидо Тити, Региомонтана або Кампано, якщо людина народилася на екваторі. Як ми бачимо, меридіанна система подібна до системи Морена: куспиди в ній також не залежать від широти, і тому вона також працює на високих географічних широтах. Куспид I будинку Морена завжди має довготу, рівно на 90° більшу, ніж куспид X будинку Зариеля, куспид II будинку Морена – довготу, на 90° більшу, ніж куспид XI будинку Зариеля й т.д. Визначимо пункти плану:

А. Небесний екватор. Б. Небесний екватор (йому перпендикулярні годинні кола). В. Екліптика. Г. MC + 90° прямого сходження (екваторіальний асцендент).

Таким чином, у даної СД акцентується не екліптика, як у системі Морена, а небесний екватор. Тому тут мова йде про успіхи й невдачі людини в суспільстві на більше конкретному плані, ніж у попередній системі. Собитийний ряд і соціальні фактори, що роблять вплив на ріст особистості, тут одержать більше адекватне висвітлення. Хорарная й елективная астрологія (у тім, що стосується відкриття фірм, успішності суспільних акцій), так само як і мунданная астрологія, питання фінансів і сільського господарства, соціальна психологія - всі ці галузі знання прекрасно взаємодіють із системою Зариеля.

10.6. СИСТЕМА РЕГИОМОНТАНА

Варіанти назви: раціональна система, система Региомонтануса, система Мюллера.

Історична довідка: ця система була винайдена Авраамом ибн езрой (1092-1167) - єврейським поетом, філософом-неоплатоником, математиком, астрологом, астрономом. До 48 років він жив в Іспанії. Незважаючи на великі знання, ибн езра не міг знайти їм застосування; його переслідували невдачі, і сам учений з гіркотою говорив, що якщо він стане трунарем, то люди не будуть умирати. З 1140 р. ибн езра багато подорожував по Європі (Італія, Франція, Англія). Він затверджував, що фізичні науки й астрологія є фундаментом будь-якої галузі іудейського знання. Він написав більше 50 астрологічних робіт і ряд трактатів по астрономії, математиці й теології. Твору ибн езри користувалися великою популярністю й були переведені на багато мов

СД, розроблена ибн езрой, не користувалася особливою популярністю аж до XV в., коли Региомонтан опублікував таблиці для розрахунку куспидов відповідно до цієї системи

Региомонтан (сьогодення ім'я - Иоганн Мюллер; 1436-1476) - німецький астролог, астроном, один з найвидатніших математиків свого часу. Ім'я "Региомонтан", під яким учений увійшов в історію, їм самим не вживалося. Латинське Regiomontanus є перекладом назви рідного міста вченого - Кенігсберга (ньому. "Королівська гора"). Уже в 11 років Иоганн став студентом Лейпцігського університету, потім продовжив навчання у Віденському університеті. Одержавши в 1457 р. вищу в ті часи вчений ступінь магістра, у тому ж році почав викладати там. Він учився у відомого астронома й астролога Георга фон Пурбаха й разом з ним підготував скорочений і виправлений переклад "Альмагеста" Птолемея. В 1471 р. учений випросив дозволи на проживання в міської ради Нюрнберга й, одержавши його, установив свій власний друкований верстат для видання німецьких і латинських підручників. Підсумком його зусиль стали перші друковані ефемериди (для періоду з 1475 по 1506 р.), що одержали широку популярність (зокрема, ними користувалися Коперник, Колумб і Веспуччи). В 1474 р. Региомонтан був покликаний у Рим татом Сикстом IV для реформи календаря (а також для астрологічних рад по веденню війни із Флоренцією), але не закінчивши цієї праці, умер під час епідемії чуми (по інших джерелах - отруєний синами лютого супротивника астрології філолога Георгія Трапезундского).

Для СД, що одержала згодом його ім'я, Региомонтан підготував докладні таблиці обчислення куспидов будинків і первинних дирекцій. Вони були опубліковані в 1470-х роках, ставши першими друкованими таблицями будинків. Ці таблиці швидко розійшлися по Європі й зробили цю систему найбільш популярної серед астрологів кінця XV - кінця XVII вв. Сам Региомонтан називав її "раціональною системою" і підкреслював, що не є її творцем (як часто помилково вважають). У книзі, присвяченої дирекціям він, указував, що ця система була винайдена в XII в. ибн езрой (ці відомості підтверджує Иоганн Гарце в роботі 1555 р. "Tractatus... de erigendi figuris coeli"). Цю СД використовували такі великі астрологи, як Л. Гаурико, Ф. Юнктин, А. Арголи, Ж. Б.Морен де Вильфранш, Дж. Гедбери, Ф. Бекон, Дж. Кардано; найбільший фахівець із медичної астрології Н. Кальпепер використовував неї для розрахунку гороскопів хвороби (декумбитур). Але занепад астрології наприкінці XVII в. викликав крах системи ибн езри - Региомонтана. Після відродження європейської астрології в минулому столітті ця СД майже не використовувалася. Серед відомих астрологів XX в. систему Региомонтана в натальной астрології використовували деякі. Можна назвати імена Ф. Глана, Дж. Швикерта (див.: Schwickert G. Rectification of the Birth Time. - Washington, D. C.: AFA, 1962) і Н. Каллерта. Але системою Региомонтана останнім часом цікавляться багато хто хорарние астрологи (О. Барклай, Д. епплби, М. Мак-Кен і др.). Це пов'язане з тим, що саме за допомогою цієї СД робив свої висновки найбільший хорарний астролог Вільям Лилли (1602-1681).

система региомонтана