Небесні координати й системи будинків — Частина 2

Отже, визначивши основні символічні значення головних напрямків у просторі, перейдемо до більше конкретної інтерпретації осей СНК.

1) ОСЬ СХІД - ЗАХІД (горизонтальна СНК) - різного роду взаємодія з місцевістю, подорожі (помітьте, що кругосвітні подорожі завжди проходять по осі "схід - захід"), знайомство з навколишнім ландшафтом і проекція себе на нього

КРАПКА СХОДУ (перетинання небесного екватора з обрієм ліворуч від спостерігача, що коштує особою до півдня) - моє місце у світі, моє розуміння цього миру, моє самопочуття й самовираження в цьому місці

КРАПКА ЗАХОДУ (напроти крапки сходу) - контакт із навколишнім простором, антитеза моєму "я" у цьому місці; інші люди, з якими я тут взаємодію; навколишні предмети

2) ОСЬ ПІВНІЧ - ПІВДЕНЬ (горизонтальна СНК) - вісь сприйняття часу й вектор розвитку в даному місці

КРАПКА ПІВНОЧІ (перетинання небесного меридіана з обрієм, ближче до північного полюса миру) - моя опора у взаємодії з навколишнім простором, мої нагромадження, уміння, прожите, досвід життя в даному місці; уже неактуальне й нецікаве

КРАПКА ПІВДНЯ (напроти крапки півночі) - мої устремління, плани й бажання в цьому місці, актуальний напрямок для додатка зусиль, новий досвід, тенденції майбутнього в даному місці

3) ОСЬ ЗЕНІТ - НАДИР (горизонтальна СНК) - вісь "сенсу життя", внутрішнього змісту происходящего в даному місці; "вертикальні" контакти з навколишнім простором (зв'язок з вищим і нижчим початком, з вищестоящими й нижчестоящими людьми й т.п.), зв'язок з егрегором, антитеза духу й плоті

ЗЕНІТ (крапка над головою спостерігача, у якій вертикальна лінія перетинає небесну сферу) - активний прояв, натхнення простору, діяльність по його зміні, верховенство в даному місці, пантеїзм (Бог у всім), людина встає над матеріальним світом

НАДИР (напроти зеніту) - поглиблення, щільний мир, пасивність дій, підпорядкування в даному місці, нижчестоящі, відданість матеріальному світу

4) ОСЬ РІВНОДЕНЬ (екваторіальна й екліптична СНК) - активність миру, діяльність у світі, земні події

КРАПКА ВЕСНЯНОГО РІВНОДЕННЯ (0° Овна) (крапка екліптики, у якій Сонце перетинає небесний екватор, рухаючись із південної півкулі небесної сфери в північне) – роль "Я" на Землі, прояв "Я" у світі, сприйняття всього миру (на рівнях "Земля" і "Земля – Сонячна система").

КРАПКА ОСІННЬОГО РІВНОДЕННЯ (0° Терезів) (напроти крапки весняного рівнодення) – події у світі (екваторіальна СНК) і їхній зміст (екліптична СНК), вплив миру на "Я", включённость у життя соціуму і його проблеми

5) ОСЬ СОНЦЕСТОЯНЬ (екваторіальна СНК) - "вертикальні" контакти з миром, соціальна ієрархія

"КРАПКА ЗИМИ" (крапка небесного екватора, що має пряме сходження 18 ч.) - плани на майбутнє, додаток зусиль для реалізації поставлених цілей, кар'єру (як рух з низу соціальних сходів наверх).

"КРАПКА ЛІТА" (навпроти "крапки Зими") - нагромадження енергії, зв'язок з минулим, підготовка "тилів", концентрація, глибина, відмова від кар'єри заради будинку, родини, вірності історичним корінням і т. п.

6) ОСЬ ПОЛЮСІВ МИРУ (екваторіальна СНК) - сприйняття земної еволюції на рівні людських співтовариств і світових подій

ПІВНІЧНИЙ ПОЛЮС МИРУ (Полярна зірка) (перетинання осі миру з небесною сферою над обрієм північної півкулі Землі) - відомі культурні орієнтири; минуле націй, держав і цивілізацій; накопичене, вивчене, освоєне; консерватизм; джерело росту для співтовариств людей

ПІВДЕННИЙ ПОЛЮС МИРУ (напроти північного полюса миру) - ціль майбутньої діяльності країн і народів, устремління соціуму, розквіт культури, суспільний прогрес

7) ОСЬ СОНЦЕСТОЯНЬ (екліптична СНК) - "вертикальний" зміст, глибинна суть життя, духовна ієрархія

КРАПКА ЗИМОВОГО СОНЦЕСТОЯННЯ (0° Козерога) (розташована в південній півкулі небесної сфери крапка екліптики, що відстоїть на рівну відстань від крапок рівнодення) – настроєність на втілення задуму, виконання призначення; спрямованість вбудущее.

КРАПКА ЛІТНЬОГО СОНЦЕСТОЯННЯ (0° Рака) (напроти крапки зимового сонцестояння) – дозрівання задуму, глибинні переживання, влада минулого

8) ОСЬ ПОЛЮСІВ ЕКЛІПТИКИ (екліптична СНК) - еволюція на Землі, розглянута у світлі її значення для Сонячної системи

ПІВНІЧНИЙ ПОЛЮС ЕКЛІПТИКИ (у сузір'ї Дракона) (крапка перетинання небесної сфери із прямої, перпендикулярної площини екліптики й минаючої через центр небесної сфери; розташована в північній півкулі неба) - минуле Землі, джерело духовної моці Землі, відомі цивілізації, що існують філософські, наукові й релігійні системи

ПІВДЕННИЙ ПОЛЮС ЕКЛІПТИКИ (у сузір'ї Золотої Риби) (напроти північного полюса екліптики) - майбутнє Землі, надії й плани людства, духовні устремління космічного рівня, розквіт життя на Землі

РОЗДІЛ 4

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КІЛ НЕБЕСНОЇ СФЕРИ

У минулій главі ми виділили два варіанти осмислення систем небесних координат (СНК). Перший з них - коли СНК задається трьома взаємно перпендикулярними осями - ми розглянули. Тепер ми можемо зупинитися на другому, коли вводиться велике коло. В астрономії БоЛьшим навкруги називають коло на небесній сфері, центр якого збігається із центром цієї сфери

Отже, при використанні певної СНК у нас є дві координати: одна з них задає кутову відстань по великому колу від якоїсь крапки відліку, а друга задає відхилення від цього кола. Очевидно, що велике коло, у свою чергу, задається двома перпендикулярними осями

При роботі з екліптикою ми аналізуємо довготу й широту небесних тіл, тобто використовуємо велике коло, що задається перпендикулярними осями рівнодень (Р) і сонцестоянь (З), і третю вісь, перпендикулярну першим двом, що зв'язує полюса екліптики (назвемо такий стандартний гороскоп Рс-Картою). Однак, якщо ми відкинемо всякі упередження, то побачимо, що при роботі з екліптичною системою координат можливі ще два варіанти:

    Велике коло з'єднує полюси (П) і крапки сонцестоянь (З), а перпендикуляр спрямований до крапок рівнодень ( Пс-Карта);

    Велике коло з'єднує полюси (П) і крапки рівнодень (Р), а перпендикуляр спрямований до крапок сонцестоянь ( Пр-Карта).

Інакше кажучи, кожна СНК має справа із трьома взаємно перпендикулярними осями, і залежно від того, яку з них ми приймемо за полярну вісь, ми можемо побудувати три різні астрологічні карти. Як уже було сказано вище, для астрології на нинішньому етапі важливі чотири основні системи координат (екліптична, екваторіальній, горизонтальній і сонячно-екваторіальна), тому в сумі в нас є теоретична можливість побудувати 12 гороскопів для однієї події. Кожний з них можна символічно співвіднести з певним будинком і зодіакальним знаком

Подібна система дозволяє зрозуміти внутрішній зв'язок між традиційними аспектами, антисамі й паралелями. Дійсно, з'єднання по довготі ( Рс-Карта) у ПС - і Пр-Картах стає паралеллю; антиз стає з'єднанням у Пс-Карті, а контр-антис буде з'єднанням у Пр-Карті. Так що неспроста древні астрологи ввели використання паралелей і антисних аспектів. Прекрасно знаючи астрономію, вони постаралися не замикатися на площині екліптики й зробили необхідні кроки до того, щоб гороскоп хоч почасти відбивав тривимірний простір. Усвідомлення можливості розгляду кожної астрологічної карти в 12-ти площинах є наступним кроком.

Однак я не призиваю всіх астрологів починати будувати гороскопи в 12 варіантах. Це, насамперед, ментальна модель, що допомагає перебороти звичну вузькість просторового мислення

А тепер продовжимо наші спроби розібратися із символічними значеннями астрономічних понять. Після того, як ми виділили ключові слова для основних осей небесної сфери, буде цілком природним зробити наступний крок і сформулювати астрологічні значення кіл небесної сфери

МАТЕМАТИЧНИЙ ОБРІЙ (крапка сходу - крапка півночі - крапка заходу - крапка півдня): простір/час у даній місцевості