Небесні координати й системи будинків — Частина 15

Розрахувати будинку по системі Брахмагупти можна, знаючи час сходу й заходу Сонця в день народження людини в місці його народження

Якщо людина народилася точно на сході Сонця, то координати куспида I будинку й Сонця будуть збігатися. Якщо людина народилася точно коли заходило Сонце, то будуть збігатися координати Сонця й куспида VII будинку

Якщо народження відбулося між сходом і заходом Сонця:

1) виписуємо час сходу й заходу Сонця в даному географічному пункті в день, що цікавить нас,;

2) розраховуємо різницю в координатах Сонця під час його сходу й під час його заходу в цей день (тобто шлях за день); для цього швидкість Сонця за добу потрібно помножити на тривалість світлового дня в добі; можна використовувати середньодобову швидкість Сонця, це дасть лише незначну погрішність; час, що пройшов від сходу Сонця до моменту народження, ділимо на час, що пройшов від сходу до заходу Сонця;

4) розраховану в п.2 різницю додаємо до 180° і множимо цю суму на число, отримане в п.3;

5) отримане в п.4 число додаємо до координати Сонця під час сходу - це буде координата I будинку;

6) здійснюємо трисекцію квадрантів MC/I будинок і I будинок/IC, одержуючи куспиди проміжних будинків східної півсфери; куспиди західної півсфери буде розташовані строго навпроти.

Якщо народження відбулося між заходом і сходом Сонця, то змінюються пункти 2, 3 і 5:

2) розраховуємо шлях, пройдений Сонцем за ніч;

3) час від заходу Сонця до моменту народження ділимо на тривалість ночі;

5) до отриманого в п.4 числу додаємо 180° і координату Сонця під час заходу – це й буде куспид I будинку

Дана СД втрачає зміст на широтах, де Сонце протягом доби може не заходити або не сходити. Її також складно використовувати в місцях, де ніч (день) триває дуже мало часу, оскільки квадранти тоді мають надмірну диспропорцію в розмірах. Найбільше оптимально використовувати систему Брахмагупти на низьких широтах (до 45°).

Отже, ми бачимо, що в системі Брахмагупти постійно враховується часовий фактор, "прив'язується" до астрономічних даних. Таким чином, можна припустити, що й в інтерпретації нам, безумовно, варто підсилити акцент на факторі часу. Ключовими словами для системи Брахмагупти будуть: еволюційний розвиток, духовне вдосконалювання (або деградація), плин внутрішнього часу, психологічна настроєність на традиційне або новаторське. Системи Порфирія й еванса в порівнянні з даної СД більше припускають вивчення "духовного простору", ніж на вивчення часу

13.17. УДОМА МЕДИЧНОГО ГОРОСКОПА

Варіант назви: система рівних будинків від "Асцендента" Брахмагупти.

Опис: куспид I будинку розраховується точно так само, як і в системі Брахмагупти, і від цього куспида відкладаються рівні будинки по 30°. Ця СД також не діє в умовах полярної ночі й полярного дня

Дана СД використовується в Авестийской школі для побудови медичного гороскопа. Таким чином, ця система, як уважається, відбиває стан тіла, енергетикові людського організму. Однак це суперечить концепції самої Авестийской школи про те, що система Брахмагупти пов'язана з духовним життям (у той час як система Плачидо відбиває наше повсякденне життя, побутовий рівень).

Дійсно, від екліптичної системи будинків складно вимагати, щоб вона відбивала життя тіла. Тому назва "будинку медичного гороскопа" не можна визнати задовільним. Що ж може значити ця система? По-перше, варто врахувати, що вона заснована на розподілі часу; по-друге, - що тут не використовується жодна з осей, значимих з астрономічної точки зору; по-третє, - що ця система равнодомная. Виходить, що ця система будинків більше інших "відірвана" від реалій астрономічного простору, якщо говорити про плин внутрішнього життя, про завдання еволюційного розвитку в тих сферах, де відсутня зв'язок з навколишнім простором. Ця СД описує глибинне, самодостатнє "Я" у кожному з нас; вона може дати коштовну інформацію в езотерической астрології. Однак, хоча дана система будинків і говорить про перебіг часу, вона зовсім не призначена для використання різних методів прогнозу, що вивчають аспекти куспидов.

Продовження (глава 14)

На зміст книги

Книги Дениса Куталева

Повернутися на основну сторінку

Небесні координати й системи будинків

ГЛАВА 14

НЕТРАДИЦІЙНІ СИСТЕМИ БУДИНКІВ

Всі системи будинків, що обговорювалися вище, відповідають декільком вимогам:

вони базуються на обліку астрономічних факторів (за винятком останньої);

вони є двенадцатидомними;

куспиди протилежних будинків (I - VII, II - VIII і т.д.) завжди перебувають у точній опозиції;

куспиди утворяться на екліптиці

Але існують і системи будинків, у яких одне або трохи із цих умов не виконуються. Ми назвемо їх нетрадиційними. Відповідно до того, якому саме із чотирьох наведених вимог СД не відповідає, нетрадиційні СД можна поділити на чотири групи:

системи, НЕ засновані на астрономічних факторах (див. гл. 14.1);

Недвенадцатидомние системи (див. гл. 14.2);

системи, у яких розташування куспидов НЕ підкоряється центральної симетрії (див. гл. 14.3);

системи, у яких куспиди утворяться НЕ на екліптиці (див. гл. 14.4).

Особливу, п'яту групу нетрадиційних СД утворять мидпойнтние системи (див. гл. 14.5).

14.1. СИСТЕМИ, ЗАСНОВАНІ

НА НЕАСТРОНОМІЧНИХ ФАКТОРАХ

Звичайно, всі СД, використовувані в астрології, є в тім або іншому ступені астрономічними. Але в ряді систем куспиди (хоча вони й виходять на екліптиці) розраховуються на основі зовсім не астрономічних факторів: нумерологических розрахунків, інтуїції, біолокації, мантики й т. п.

авессалом підводний. натуральна система

От, приміром, сучасним російським астрологом А. Підводним була запропонована равнодомная система з 12-ю будинками, що базується на цивільному часі. У цієї СД уважається, що опівдні по місцевому цивільному часі Сонце перебуває точно на куспиде X будинку, а опівночі – точно на куспиде IV будинку. Протягом доби Сонце рухається по будинках рівномірно: в 14:00 воно розташовано точно на куспиде IX будинку, в 16:00 – на куспиде VIII будинку, в 18:00 – на куспиде VII будинку й т.д. Інакше кажучи, в 6:00 куспид I будинку буде мати таку ж координату, що й Сонце, а потім відстань між транзитним куспидом I будинку й транзитним Сонцем буде збільшуватися зі швидкістю 15° вчас.

Оскільки в цієї СД, названої А. Підводним "натуральною системою", удома жорстко прив'язані до місцевого цивільного часу, те куспиди будуть робити у своєму русі різкі перегони при кожному переході з літнього часу на зимове й навпаки. Виходить, що положення куспидов у гороскопі людини залежить від кожної постанови уряду про переклад годинникових стрілок у ту або іншу сторону. Помітимо, що натуральна система працює тільки коли доба діляться на 24 години й починаються опівночі. Її неможливо використовувати для людей тих епох і країн, у яких у якості офіційної використовувалася яка-небудь інша система рахунку часу. Так, у Древньому Китаї доба ділилися на 100 частин, а в Древній Індії - на 15 частин. Початком дня в різних традиціях також уважалося (і вважається) різний час доби