Мистецтво Країн Сходу. Введення

 

Мистецтво Середніх Століть. Мистецтво Країн Сходу. Введення

Географічні й хронологічні границі. Поняття Сходу, мистецтво якого розглядається в цьому розділі, умовно. Проте поняття це досить усталилося в літературі. Для зручності ми будемо користуватися ним і в даному підручнику, маючи на увазі територію сучасного Ближнього й Середнього Сходу, райони колишніх радянських середньоазіатських і закавказьких республік, країни Південно-Східної Азії й Далекого Сходу. Збереження терміна «східне мистецтво» доцільно тому, що справжній курс однієї зі своїх завдань ставить спростування розповсюджених у закордонному мистецтвознавстві ідей «европоцентризма», згідно яким мистецтво народів Сходу розглядалося як другорядна галузь у процесі світового художнього розвитку

Хронологічні рамки в цьому розділі не однакові для різних країн, оскільки вони обумовлені особливостями процесу становлення, розвитку й занепаду феодальних відносин. Однак переважно явища мистецтва східного середньовіччя розглядаються в період 7-17 століть

 

Джерела феодального мистецтва Сходу. В основі мистецтва східного середньовіччя лежить місцева культура, що існувала на території Єгипту, Месопотамії, Ірану, Індії, Китаю й інших країн. Істотний відбиток на східне мистецтво наклала елліністична культура, що поширилася після завоювання Олександра Македонського аж до берегів Інду

У додаванні феодального мистецтва й ідеології переважними виявилися художні традиції древневосточных деспотій, які більше відповідали відверненому ладу феодального світогляду, ніж античні, реалістичні у своїй основі художні форми

Історія образотворчого мистецтва. Посилання на www.nitpa.org - «Всесвітня спадщина літератури, історії, живопису» вітається.