Лірика Ф. И. Тютчева в 8 класі Урок 2. Природа й любов у поезії Тютчева

. Белокурова, С. Друговейко

Друкується в скороченні. Повний варіант статті в кн.:
Методичне керівництво до підручника літератури. 8 клас. - М.: Освіта, 2004

План уроку

  Виразне читання віршів декількома учнями й коментування ними свого читання

  Фронтальна бесіда

  Аналіз вірша "Тіні сизі змішали...".

  Самостійна робота учнів з питань і завдань із текстом вірша "Ще землі сумний вид..."

  Бесіда з учнями про вірш "Приречення".

  Підведення підсумків уроків, присвячених ліриці Тютчева

  Домашнє завдання: порівняльний аналіз віршів Тютчева "К. Б. ("Я зустрів вас - і все колишнє...")", Пушкіна "Я пам'ятаю дивовижну мить..." ("ДО"), Фета "Сіяла ніч...". Варіанти: Твір-Мініатюра на тему "Три шедеври любовної лірики" або "Вірш і романс".

На другому уроці міркуємо про образи природи в поезії Тютчева. Предметом нашої уваги стануть вірша "Тіні сизі змішали..." і "Ще землі сумний вид...". Завдання, що учні одержують на початку уроку, може бути наступної: Озаглавити урок цитатою з вірша поета й пояснити свій вибір.Урок починається з виразного читання обох віршів декількома учнями й коментування ними свого читання. Тут можна запропонувати класу такі питання: Як можете охарактеризувати настрій того й іншого вірша? Який варіант виразного читання зробив найбільше враження й чому? Який вірш здався більше сумним? Де відчувається надія поета на гармонію людини з миром? Починаючи аналізувати з учнями текст вірша "Тіні сизі змішали...", учителеві варто згадати, що писала про тютчевском ліричного героя Л. Я. Гинзбург: "Тютчевские принципи вираження авторської свідомості обумовлені самими основами його світорозуміння. <...> Романтичний пантеїзм, натхнення природи ("світова душа"), полярність космосу й хаосу, дня й ночі, стихія несвідомого й "нічна сторона" душі - подібні теми інтенсивно живуть у поезії Тютчева, але вони не вичерпують цю поезію, національну по своїй проблематиці, історично актуальним, перейнятим напруженим почуттям сучасності. Однієї з найважливіший і самих болісних була для Тютчева проблема особистості. Тютчев психологічно занурений у стихію індивідуалізму, і одночасно силкується неї придушити те злиттям з "світовою душею", те звертанням до дисципліни держави й церкви. <...> Тютчев любив стримувати, обважнювати рух думки, що шириться, скріплюючи її конкретностями, іноді пейзажними. <...> Лірична подія не тільки розгортається в часі, але й локалізується в просторі: воно виявляється тим самим не тільки узагальненим, але й одиничним. Для сучасної поезії цей приватний досвід - уже майже необхідна передумова, в 1820-х роках це було відкриттям..." (Гинзбург Л. Я. Про лірика. М., 1997. С. 89-93). Однієї з найбільш характерних особливостей світосприймання Тютчева є подання, З однієї сторони, про тотожність явищ зовнішнього миру й станів людської душі, і З інший - про загальну натхненність природи. Це подання багато в чому визначило не тільки філософський зміст, але й художні особливості тютчевской лірики. Роз'єднання явищ зовнішнього миру, їх противопоставленность станам душі людини й потім гармонійне злиття багато в чому й становлять сутність творчого методу поета. Таким чином, Розмова про вірш необхідно почати з його композиційного аналізу, тому що цей метод найкраще допоможе учнем визначити загальну ідею добутку.

Як правильно написати: завдяки кому або кого, всупереч чому або чого? Словник часто використовуваних словосполучень - у розділі