Каббала. Таємниці Біблії. Магія букв. Сефер Йецира — Частина 2

В 1642 році кенигсбергский професор Стефан Риттангель опублікував свій варіант перекладу "Сефер Йецира" на латинь. Кнорр фон Розенрот (1636 - 1689) склав у співавторстві з якимось рабином антологію "Викрита Каббала" ("Kabbala Denudata", 1677 і 1684). У неї ввійшли латинські переклади трьох найдавніших фрагментів із книги "Зогар" і великий коментар на трансцендентні значення слів, що зустрічаються в них. У додаток до "Викритого Каббале" було включено кілька трактатів, у тому числі "Книги Друсхим" Исаака Лурии, засновника каббалистической секти (XVI століття), і "Трактат про душ" Мойсея Кордоверо, що також заснував власну школу в тім же сторіччі. Будучи сучасниками, Лурия й Кордоверо радикально відрізнялися друг від друга в підході до священної науки каббали. Мрійника Лурию уява захоплювала ладь від "щирого переказу", тоді як Кордоверо строго додержувався запропонованого шляху

Тому той факт, що в "Викритої Каббале" вони з'являються пліч-о-пліч, досить красномовний. Розенрот об'єднав під однією обкладинкою зовсім різнорідні тексти й поряд з дорогоцінними фрагментами священної традиції включив у свій збірник також твору сумнівної цінності. Але незважаючи на цю ваду, "Викрита Каббала" - одна з найважливіших публікацій в області популяризації давньоєврейської доктрини. Сучасні вчені дотепер звертаються до неї як до авторитетного джерела. Таємниці Біблії Каббала - це метафізична або містична система, за допомогою якої вибраний може пізнати Бога й Всесвіт. Вона дозволить шукачеві істини піднятися над повсякденним знанням і осягти щирий зміст і план Утвору

Всі ці таємниці вже втримуються у Священному Писанні, однак їх не зрозуміти тому, хто тлумачить біблійні тексти буквально. Старий Завіт - це книга символів; викладені в ній сюжети - усього лише оболонка, під якою ховається таємна мудрість. "Горі тому, хто приймає ці покриви за сам Закон". Для такого неуважного читача вся істина зводиться до невигадливих казок. Але будь це й справді так, Священне Писання ніколи не назвали б Книгою Книг. Сучасні мудреці могли б зібратися, подумати й викласти біблійні історії набагато більш складно, доступно й просто, - однак тоді щире Одкровення було б загублене безповоротно. Букви давньоєврейського алфавіту, якими записані ці священні тексти, - не просто знаки, винайдені людиною для запису думок і подій

Букви й числа суть вмістища божественної сили. "Непохитні числа й букви, - говорить Агриппа, - дихають гармонією Божества, тому що освячені божественним втручанням. Тому на небі страшаться їх і на землі тріпотять перед ними". Завдання каббалиста - розгадати сховане значення букв за допомогою методів, вручених йому віковою традицією

Отримані в такий спосіб істини будуть погодитися із принципами, які були затверджені засновниками каббали. Але хто ці засновники? Історія й переказ відповідають на це питання по-різному. З каббалистических праць ми довідаємося, що сам Господь відкрив людству таємниці каббали в біблійні часи: Адам одержав каббалистическую книгу від ангела Разиила; мудрість каббали допомогла йому перебороти скорботу про гріхопадіння й повернула йому почуття достоїнства. Пізніше "Книга Разиила" потрапила в руки пануючи Соломона, що з її допомогою підкорив собі землю й пекло. Інша легенда приписує авторство книги "Сефер Йецира" патріархові Авраамові. Але найбільше прихильників у версії, відповідно до якої ключ до містичних тлумачень Священного Писання одержав Мойсей на горі Синай. Записувати такі тлумачення до Ездри (V століття до н. е.

) ніхто не намагався. Приблизно через піввіку після руйнування Єрусалима рабби Акиба написав "Сефер Йецира", а його учень, рабби Симон бар Йохаи - книгу "Зогар". Так говорить легенда - як завжди фантастична, але все-таки таїть у собі зерно істини. Джерела каббали дійсно варто шукати ще в дохристиянській епосі. Космогонія, заснована на містику чисел, з'явилася в Древньому Ізраїлеві не пізніше чим за сто п'ятдесят років до нашої ери. Також досить імовірно, що давньоєврейські священики ретельно оберігали усну традицію від профанів, як надходили й жерці у всіх інших культурах. Про те, що така традиція дійсно існувала за рамками Священного Писання, можна судити за словами Ездри, які ставляться до одкровення, отриманому Мойсеєм: "...і відкрив йому багато чудес і показав таємниці часів і кінець, і заповів йому, сказавши: ці слова оголоси, а інші сховай" ( 3-я Книга Ездри, 14: 5-6).

Ознак настільки поважного віку в каббалистических творах ми не виявляємо, однак багато ідеЪй, що зустрічаються в них, у схованій формі присутні вже в апокалиптических текстах I - II століть нашої ери. Однак походження чітко оформленої каббалистической доктрини варто відвести все-таки до більше пізніх часів. У період геоним, 591 - 1038 р. н.е., корпус іудейської усної традиції перетворив під впливом неоплатонических і пифагорейских ідей у метафізичну систему спекулятивного характеру

Ця трансформація відбувалася не в Палестині, а у Вавилоні, де геоним (мн. ч. від гаон) - глави єврейської академії - виробляли офіційні трактування різних релігійних питань. Гідних обранців, яких присвячували в таємне знання, іменували "меккубалим". Саме до періоду геоним ставиться найстарша каббалистическая книга - "Сефер Йецира" ("Книга Утвору"). Однак саме слово "каббала" з'явилося в літературі не раніше XI століття, а книга "Зогар" ("Сяйво") була написана й зовсім наприкінці XIII сторіччя, коли каббалистических творів уже налічувалася безліч. "Зогар" уважалася й уважається дотепер священною книгою, одним зі стовпів каббалистической мудрості. Свою остаточну форму вона знайшла під пером знаменитого Мойсея Леонского (Моше де Леона, 1250 - 1305). Каббалистическая доктрина зберегла сліди впливу неєврейської філософії й езотерики.

Ці сліди наочно проявляються у фундаментальних каббалистических положеннях про те, що шляхом міркувань людин здатний зрозуміти структуру світобудови й осягти Божество (хоча й не повністю). Каббалистическая ідея про те, що в основі мироустройства лежать числа й букви, запозичена із грецької філософії. Платон в "Тимее" міркує про пропорції, на яких побудована всесвіт. Філософи-Неопифагорейци вірили, що числа й букви суть божественні істоти, наділені надприродними силами. Далека іудейської теології й каббалистическая концепція сефирот - маніфестацій божественного буття в утворі. Зате ця концепція родинна системі неоплатонических "интеллигенций" - посередників між умопостигаемим і матеріальним світами. Десять сефирот утримуються в Адамі Кадмоне - первочеловеке, якого, можливо, мав на увазі апостол Павло, говорячи: "...перша людина Адам стала душею живущею, а останній Адам є дух животворящий

Але не духовне колись, а щиросердечне, потім духовне. Перша людина із землі перстний; вторий людина Господь із неба. Який перстний, такі й перстние; і який небесний, такі й небесні; і як ми носили образ перстнаго, будемо носити й образ небеснаго" ( 1-е Послання до Коринфянам, 15: 45-49). А в иудаистском священному тексті "Мидраш" сказано, що перший Адам є Месія, чий дух всюдисущий. Про те, що всі речі до свого матеріального створення існували у світі ідей, говорили ще Платон і Зороастр.

Близько зороастрийскому навчанню й каббалистическое поняття " ен-Соф" - незбагненного й безмежного божества, з якого шляхом еманації відбулися сефирот: точно так само всі еманировал все суще зороастрийский Зурван Акарана, обожнене простір-час. Можна знайти також риси подібності між каббалой, з одного боку, і гностичними навчаннями, доктринами Олександрійської школи, філософськими системами Филона й стоїків - з іншої. Перші каббалисти, що не бажали (або не здатні) протистояти подібним до впливів, зштовхнулися із серйозною проблемою: як прийняти всі ці запозичення, не погрішивши проти Священного Писання - богодухновенного, а тому не підмета виправленню? Проблема зважилася. Випливало вкласти в древні тексти саме той зміст, що каббалистам хотілося бачити в них, після чого оголосити, що ці ідеї втримувалися в Писанні споконвічно. Із цією метою каббалисти вдалися до різних методів перестановки й підстановки букв, що дозволило їм "виявити" у священних книгах нові слова, що підтверджують каббалистическое навчання. Така процедура дозволяє "легалізувати" найрізноманітніші ідеї

Варто помітити, що вона використовувалася ще раніше для тлумачення Талмуда. Більше того, від подібної практики библиомантии - один крок до повноцінних магічних операцій. Практична каббала - не що інше як різновид магії, що ставить своїм завданням творити чудеса силою виреченого слова. Видиме протиріччя між теорією й практикою каббали має свою аналогію в неоплатонізмі. Гребель дорікав гностиків за віру в те, що силою слова можна виганяти демонів; але при цьому він же не засуджував своїх учнів за прихильність різноманітним магічним традиціям