Імпресіонізм у мистецтві Франції 19 століття

Імпресіонізм у мистецтві Франції 19 століття моне враження висхідне сонце Моне. Враження. Висхідне сонце, 1872, Музей Мармоттан писсарро каштани в овсни Писсарро. Каштани в Овсни 1873, Приватна колекція Вперше назва «імпресіонізм» було застосовано до робіт художників, що протиставили Паризькому салону 1874 року свою виставку «незалежних», що було відкритим бунтом проти умовних штампів відірваного від життя офіційного мистецтва. Одна з картин виставки, «Враження. Схід сонця» (по-французькому «враження» - «impression» - звідси імпресіонізм) Клода Моне, дала назву всій групі, у яку входили Писсарро, Сислей, потім Ренуар і інші живописці

З художниками цієї групи були близькі едуар Мане й едгар Дега, що виставляли разом з ними свої добутки майже на всіх виставках групи до 1886 року. Обіг імпресіоністів до різних сторін дійсності, до життя вулиць, вокзалів, кафе, барів, до образів сучасників різних станів, професій і суспільних шарів, до міського пейзажу розширило рамки реалістичного мистецтва. А прагнення передати швидкий ритм життя великого міста, уловити миттєвий стан природи, атмосфери, висвітлення привело до пошуків нових засобів художньої виразності, особливої свіжості й гостроті сприйняття, до звільнення палітри від музейної чорності, до проясненої барвистої гами. Згодом, однак, ясно позначилися й риси обмеженості творчого методу й світогляду імпресіоністів. Погоня за точністю передачі миттєвого зорового відчуття витісняє в їхньому мистецтві глибину й всесторонность пізнання миру, етюд - картину, випадково схоплені епізоди навколишнього - теми високого суспільного значення, критичної гостроти. Із середини 1880-х років імпресіонізм зживає себе. Пленер у пейзажах імпресіоністів перетворюється всамоцель.

Після виставки 1886 року група розпадається, хоча саме із цього часу зростає вплив імпресіонізму на розвиток мистецтва інших країн, а через десятиліття починає рости слава імпресіоністів, що одержують офіційне визнання. Історія закордонного мистецтва Мистецтво Франції. Паризькі художники, скульптори, архітектори, майстри гравюри. Історія закордонного мистецтва

Від епохи романського стилю й готики середньовіччя до сучасності