Французьке мистецтво кінця 19 — початку 20 століття. Демократична графіка

Французьке мистецтво кінця 19 - початку 20 століття. Демократична графіка

Теофал' Олександр Стейнлен. Демократичний^-демократичні-революційно-демократичні тенденції одержують у цей час розвиток головним чином у французькій графіці, насамперед у творчості Теофиля Олександра Стсйплена(1859-1923). Його мистецтво різноманітно по тематиці, однак провідне значення одержує в ньому правдиве й співчутливе зображення народного життя. У численних малюнках, літографіях, офортах Стейилена, а також у ряді його мальовничих робіт перед нами проходять різноманітні сцени праці, побуту, розваг паризького трудового люду, живі й характерні образи робітників і робітниць, жебраків, бездомних бурлак. Демократичне у своїй основі творчість Стейнлена відзначена гуманізмом і соціальною спрямованістю. У своїх політичних сатирах Стейнлен, розвиваючи традиції мистецтва Домье, сміло викриває соціальну несправедливість, дає гостру критику сучасної капіталістичної дійсності (літографії «У сміттєвого ящика», 1894, «Локаут», 1893; «Злодій», 1897). У ряді інших робіт художник зображує й революційну боротьбу французького народу (літографії «Страйк», 1898; «Визволителька», 1903). Стейнлену властиве вміння вибрати переконливу й гостру ситуацію, його роботи відрізняються простотою і ясністю композицій, влучністю й виразністю характеристик, високою якістю виконання. Художник мав більший агітаційний талант, його роботи красномовні й доступні й не мають потреби в словесних коментарях. Плакати Стейнлена належать до кращих зразків цього виду мистецтва у Франції - вони барвисті, лаконічні, виразні (плакат «Вулиця», 1896; плакат газети «Пти Су»).

Творчість Стейнлена, перейняте передовими ідеями епохи, відзначене великою суспільною активністю, з'явилося важливим етапом у розвитку прогресивного західноєвропейського мистецтва

Історія образотворчого мистецтва. Посилання на www.nitpa.org - «Всесвітня спадщина літератури, історії, живопису» вітається.