Французьке Мистецтво 18 Століття. Портрет у французькому мистецтві 18 століття

Французьке Мистецтво 18 Століття. Портрет у французькому мистецтві 18 століття

У французькому живописі 18 століття велике місце займає портрет. У його розвитку можна намітити ті ж два напрямки, що й у розвитку французького живопису в цілому. Перелом у портретному мистецтві намітився вже в останні десятиліття 17 століття в роботах таких майстрів, як Риго й Ларжильер. В обох художників мальовничий початок у портреті одержує переважне значення; щодо цього вони продовжують на ґрунті Франції традиції Рубенса.

Особливий розвиток одержує наприкінці 17 і першій половині 18 століття жіночий портрет, кращі зразки якого були створені Ларжильером.

Історія образотворчого мистецтва. Посилання на www.nitpa.org - «Всесвітня спадщина літератури, історії, живопису» вітається.