Циклічні алгоритми. Команда повторення

Інформатика - 9 класЦиклічні алгоритми. Команда повторення
На відміну від лінійних алгоритмів, у яких команди виконуються послідовно одна за іншою, у циклічні алгоритми входить послідовність команд, виконувана багаторазово. Така послідовність команд називається тілом циклу.

У циклах типу поки тіло циклу виконується доти, поки виконується умова. Виконання таких циклів відбувається в такий спосіб: поки умова справедливо (істинно), виконується тіло циклу, коли умова стає несправедливим, виконання циклу припиняється.

Цикл, як і будь-яка інша алгоритмічна структура, може бути:

записаний природними мовою;

зображений у вигляді блок-схеми;

записаний алгоритмічними мовою; закодований мовою програмування
Розглянемо циклічний алгоритм типу поки на прикладі алгоритму обчислення факторіала, зображеного на блок-схемі. Змінна N одержує значення числа, факторіал якого обчислюється. Змінної N!, що у результаті виконання алгоритму повинна одержати значення факторіала, привласнюється первісне значення 1. Змінної До також привласнюється значення 1. Цикл буде виконуватися, поки справедливо умову ДО <= n. тіло циклу складається із двох операцій n! : = n!k і до:=до+ 1 Циклічні алгоритми, у яких тіло циклу виконується задане число раз, реалізуються за допомогою циклу з лічильником. Цикл із лічильником реалізується за допомогою команди повторення.
Розглянемо як приклад алгоритм обчислення суми квадратів цілих чисел від 1 до 3. Запишемо його алгоритмічною мовою. Тілом циклу в цьому випадку є команда S : = S + пп. Кількість повторень тіла циклу зафіксовано в рядку, що визначає зміну значень лічильника циклу (для піт! доз), тобто тіло циклу буде виконано три рази