Бази даних. Призначення й основні функції

 

Інформатика - 11 клас
Бази даних. Призначення й основні функції.
База даних - це інформаційна модель, що дозволяє упорядоченно зберігати дані про групу об'єктів, що володіють однаковим набором властивостей.

Базами даних є, наприклад, різні довідники, енциклопедії й т.п.

Інформація в базах даних зберігається в упорядкованому виді. Так, у записній книжці всі записи впорядковані за алфавітом, а в бібліотечному каталозі або за алфавітом (алфавітний каталог), або відповідно до області знання (предметний каталог).

Існує кілька різних типів баз даних: табличні, ієрархічні й мережні.

Табличні бази даних. Таблична база даних містить перелік об'єктів одного типу, тобто об'єктів з однаковим набором властивостей. Таку базу даних зручно представляти у вигляді двовимірної таблиці.

Розглянемо, наприклад, базу даних «Комп'ютер» (табл. 12), що представляє собою перелік об'єктів (комп'ютерів), кожний з яких має ім'я (назва). Як характеристики (властивостей) можуть виступати тип процесора й обсяг оперативної пам'яті
Стовпці такої таблиці називають полями; кожне поле характеризується своїм ім'ям (назвою відповідної властивості) і типом даних, що відбивають значення даної властивості. Поля Назва й Тип процесора - текстові, а Оперативна пам'ять - числове. При цьому кожне полі має певний набір властивостей (розмір, формат і ін.). Так, для поля Оперативна пам'ять задана формат даних ціле число.

Поле бази даних - це стовпець таблиці, що включає в себе значення певної властивості.

Рядка таблиці є записами про об'єкт; ці записи розбиті на поля стовпцями таблиці. Запис бази даних - це рядок таблиці, що містить набір значень різних властивостей об'єкта.

У кожній таблиці мабуть, принаймні, одне ключове поле, уміст якого унікально для будь-якого запису в цій таблиці. Значення ключового поля однозначно визначають кожний запис у таблиці.

Ієрархічні бази даних. Ієрархічні бази даних графічно можуть бути представлені як дерево, що складається з об'єктів різних рівнів. Верхній рівень займає один об'єкт, другий - об'єкти другого рівня й т.д.

Між об'єктами існують зв'язку, кожний об'єкт може містити в собі кілька об'єктів більше низького рівня. Такі об'єкти перебувають відносно предка (об'єкт більше близький до кореня) до нащадка (об'єкт більше низького рівня), при цьому можливо, щоб об'єкт-предок не мав нащадків або мав їх трохи, тоді як в об'єкта-нащадка обов'язково тільки один предок. Об'єкти, що мають загального предка, називаються близнюками.

Ієрархічною базою даних є Каталог папок Windows, з яким можна працювати, запустивши Провідник. Верхній рівень займає папка Робочий стіл (див. мал. 10 на с. 47). На другому рівні перебувають папки Мій комп'ютер, Мої документи, Мережне оточення й Кошик, які являють собою нащадків папки Робочий стіл, будучи між собою близнюками. У свою чергу, папка Мій комп'ютер - предок стосовно папок третього рівня, папкам дисків (Диск 3,5(А:), З:, D:, E:, F:) і системним папкам (Принтери, Панель керування й ін.).

Мережні бази даних. Мережна база даних утвориться узагальненням ієрархічної за рахунок допущення об'єктів, що мають більше одного предка, тобто кожний елемент вищестоящого рівня може бути зв'язаний одночасно з будь-якими елементами наступного рівня. Взагалі, на зв'язку між об'єктами в мережних моделях не накладається ніяких обмежень.

Мережною базою даних фактично є Всесвітня павутина глобальної комп'ютерної мережі Інтернет. Гіперпосилання зв'язують між собою сотні мільйонів документів у єдину розподілену мережну базу даних.

Системи керування базами даних (СУБД). Для створення баз даних, а також виконання операції пошуку й сортування даних призначені спеціальні програми - системи керування базами даних (СУБД).

Таким чином, необхідно розрізняти властиво бази даних (БД) - упорядковані набори даних, і системи керування базами даних (СУБД) - програми, що керують зберіганням і обробкою даних. Наприклад, додаток Access, що входить в офісний пакет програм Microsoft Office, є СУБД, що дозволяє користувачеві створювати й обробляти табличні бази даних