АСТРОЛОГІЯ НОВИХ ПЛАНЕТ — Частина 6

Таким чином, з'ясування орбіти будь-якої нової планети дозволяє визначити її місце в астрологічній ієрархії космічних об'єктів

Як очевидно зі сказаного вище, Розміри планети і її маса важливі не просто самі по собі, але в сполученні з тим, наскільки унікальна орбіта даної планети Приміром, Церера, Харикло або Кваоар рухаються по орбітах, що не мають аналогій серед більших планет, і, крім того, є найбільшими астероїдами на цих орбітах. Тому вони повинні прийматися астрологами в увагу в числі досить значимих факторів будь-якого гороскопа. А от астероїди-"троянци", що супроводжують Юпітер, грають набагато менш важливу роль, оскільки рухаються практично по орбіті планети-гіганта Юпітера. И чим більше астероїдів рухаються по орбітах, подібним з орбітою якої-небудь великої планети, тим менше значимість кожного з них

Про дане правило можна говорити й у термінах залежності руху конкретної планети від гравітаційного впливу інших планет. Із цих позицій, астероїди, що рухаються в резонансі з однієї або декількома більшими планетами, не можуть утворити окремий "поверх" Сонячної системи (хоча можуть нести коштовну інформацію, що синтезує значення декількох рівнів). А от пояс#225; астероїдів, де немає подібного резонансу, формують свої "поверхи". Найбільш значимими в поясах є найбільш масивні члени пояса - чим більше їхня відносна маса, тим більше їхня значимість у порівнянні з іншими членами. Як ми бачимо, і із цих позицій висновки залишаються такими ж: Плутон і інші "плутино" (движущиеся, як ми знаємо, у резонансі з Нептуном 2:3) не можуть уважатися самостійним "поверхом" - так само як і кентаври, що рухаються в резонансі відразу з декількома більшими планетами по т. наз. хаотичних орбітах. А от астероїди Церера й Кваоар - кожний у своєму поясі - є основними носіями інформації свого "поверху" (хоча їхня значимість на своєму "поверсі" відчутно менше стосовно "сусідів по поверсі", чим значимість Юпітера стосовно "троянцам").

Можна піти й ще далі по шляху вивчення астрономічних характеристик. Адже астрологія займається тлумаченням астрономічних факторів, і тому цілком природним буде твердження про те, що нахилення орбіти, швидкість і напрямок осьового обертання, щільність та інші фізичні й орбітальні параметри планети відіграють істотну роль у формуванні астрологічних значень

Для астрології в цьому немає нічого нового. Загальновідомо, що червоний колір Марса дав підстави вважати його планетою стихії Вогню, що найбільша планета Сонячної системи Юпітер і астрологически пов'язана з експансією, ростом і авторитетом, що планета оригінальності Уран має найбільш оригінальне розташування на орбіті, обертаючись у площині, майже перпендикулярній екліптиці. Інша справа, що систематичних досліджень астрологічної ролі астрономічних параметрів планет практично не проводилося. Це пояснюється тим, що достовірні відомості про фізичні й орбітальні особливості планет астрономи стали одержувати лише в останні сторіччя, коли середньовічна традиція європейської астрології прийшла вупадок.

чиЛедве не єдиною роботою, де запропонований систематичний підхід до трактування астрономічних характеристик планет, є недавно опублікована книга Володимира Ковригина "Сприйняття астрономічної реальності" (М., 2001).

Згідно В. Ковригину, астрологічне тлумачення основних астрономічних характеристик планет спрощено можна проводити, виходячи з таких співвідношень:

Планети

Астрологічна інтерпретація мінімальних значень

Астрологічна інтерпретація максимальних значень

Залежність руху планети від гравітаційного впливу інших планет

Унікальність власного впливу планети, трансльованих нею принципів.

Вплив планети доповнює вплив планет, своєю гравітацією формуючу її орбіту. Для "троянцев" - переломлення якостей основної планети через призму власних астрономічних характеристик.

Період осьового обертання

Кругозір, широта сприйняття.

Конкретизація сприйняття, тверді форми закріплення отриманої інформації.

Нахил орбіти до екліптики

Толерантність, універсальність, рівність.

Елітарність, спеціалізація, непримиренність, иерархичность, кастовість.

Нахил екватора до орбіти

Уніфікація символічного опису реальності в знаках, стандартизація, консенсусная реальність. Перевага кількісних оцінок.

Інтуїтивне, образне, об'ємне сприйняття реальності. Перевага якісних оцінок.

Ексцентриситет орбіти

Синтетичне сприйняття реальності, толерантність, изоморфность, еволюція.

Аналітичне сприйняття реальності, активізація нових факторів, виділення частки із цілого, революція.

Магнітне поле на екваторі

Слабка соціальна активність.

Домінуючі в соціумі поведінкові механізми, пріоритети суспільного розвитку.

Нахил магнітної осі

Відповідність форми змісту, точність реакцій, домірність зовнішнього внутрішньому, логіка, послідовність.

Непередбачуваність екстравагантність, неадекватність реакцій.

Середня щільність

Об'єктивність, чистота сприйняття.

Стереотипи.

Обертання планети

Осьове

Орбітальне

Позитивне

Негативне

Позитивне

Негативне

Ментальне сприйняття як синхронізація зовнішньої й внутрішньої реальності, символизируемая сонаправленним осьовим обертанням більшості планет.

Суб'єктивний час, внутрішній простір, сприйняття реальності, замкнуте на відчуттях.

Нормальний перебіг часу в тривимірному просторі.

Порушення природного ходу часу, подорожі в часі, колективні галюцинації, паранормальние явища, штучні реальності.

Скориставшись таким підходом, дійсно можна дати сугубо астрономічне обґрунтування багатьох астрологічних характеристик традиційних планет. Відповідно, і стосовно до нових планет - як більшим, так і малим - цей підхід може виявитися корисним

2-й етап. Символізм ім'я й астрономічних позначень

Аналіз ім'я астероїда є найбільш популярним способом визначення значень серед астрологів, що досліджують вплив малих планет. І в цьому не було б нічого поганого, якби даний спосіб не залишався практично єдиним способом роботи з астероїдами в більшості астрологів. Тим часом, пропускаючи етап аналізу астрономічних характеристик, астрологи позбавляють себе найважливіших ключів до розуміння ролі конкретних малих планет, включаючи саме базове питання - про положення досліджуваного астероїда в астрологічній ієрархії планет. Тому при всій привабливості ігор з іменами астероїдів варто пам'ятати, що це лише один з декількох етапів виявлення астрологічних значень, і до того ж не самий головний

Що стосується суті роботи астролога на цьому етапі, то вона гранично проста: з'ясовуючи значення ім'я планети, визначаючи області символічних значень даного ім'я, астролог наближається до розуміння й астрологічного впливу даної планети

Але й отут є підводні камені й сумнівні моменти. Перший з них - багатозначність ім'я. Вона особливо відчутна, коли мова йде про персонажів з античної історії й міфології. Скажемо, ім'я Фенікс викликає в нас асоціації із чарівним птахом, що відроджується з попелу, тоді як даний астероїд входить у групу "ахейцев" на орбіті Юпітера й був, відповідно, названий на честь вихователя Ахіллеса, персонажа Троянського циклу. І встає питання: якому із цих двох зовсім різних міфологічних образів ми повинні випливати при інтерпретації астероїда? Аналогічно, "ахеец" Пирр, названий на честь сина Ахіллеса, викликає в нас асоціації з "пирровой перемогою", тоді як дане вираження зв'язане зовсім не із сином Ахіллеса, а лише з його тезком. Тому далеко не завжди ясно, як саме при інтерпретації астероїдів варто сполучити різні символічні ряди, пов'язані з тим самим ім'ям

Особливі казуси трапляються при перекладі. Приміром, ім'я астероїда, названого на честь німецького астронома Беера, латинськими буквами пишеться "Beer", що по-англійському означає "пиво". Звідси англомовні астрологи роблять далеко, що йдуть висновки, що даний астероїд пов'язаний з темою спиртних напоїв, пияцтва й алкоголізму. І наскільки виправдані такі висновки? Тут однозначної відповіді немає.

Що цікаво, і в тих випадках, коли небесне тіло ще не одержало власного ім'я, а має лише астрономічне позначення, астрологи можуть одержати значиму інформацію. Адже астрономічні назви й класифікації теж можуть бути проінтерпретовані астрологически. Подібний підхід стосовно до нерухливих зірок був продемонстрований у моїй роботі "Загальна теорія інтерпретації зірок" (Томськ: Зодіак, 1997). Як це буде виглядати в додатку до малих планет? Наприклад, цікаві результати може дати вивчення у вашої натальной карті астероїда з номером, що збігається з роком вашого народження, або астероїда, що має номер поточного року. Умовно говорячи, якщо мала планета номер 2005 перебуває в точному з'єднанні з вашою Венерою в 7 будинку, то ви можете одружитися в 2005 році, а якщо ваш Меркурій у квадратурі з астероїдом номер 1956, то у вас будуть труднощі у взаєморозумінні з людьми, що народилися в 1956 році...