Арп Жан. Arp Jean

 

Арп Жан Мистецтво Франції Листи й краплі I 1920-е, Приватні збори Арп Жан (Arp Jean) (1887-1966), швейцарський і французький художник і поет, один із зачинателів дадаизма. У середині 1920-х років Жан Арп у своїй творчості перейшов до синтезу дадаизма, сюрреалізму й абстракції. Жан Арп створював живопис, графіку, колажі й скульптуру, де в основному переважали «биоморфние», що наслідують ритмам природи фантазії. Дадаизм (франц. dadaisme, від dada - ковзан, дерев'яна конячка; дитячий белькіт), авангардистський літературно-художній плин в 1916-1922 роках. Дадаизм зложився у Швейцарії, одержав розвиток у Франції (Андре Бретон, Тристан Тцара, Марсель Дюшан, Франсуа Пикабия, Макс ернст, Жан Арп, Р. Гюльзенбек, М.

Янко). Танець, 1925 Центр Помпиду Виразився в окремих скандальних витівках - забірних карлючках, псевдочертежах, комбінаціях випадкових предметів. В 1920-е роки дадаизм зжив себе, у Франції цей плин злився із сюрреалізмом, у Німеччині дадаизм розчинився в примітивізмі, безпредметності й експресіонізмі. Сюрреалізм (франц. surrealisme, сверхреализм), напрямок у мистецтві 20 сторіччя, що проголосило джерелом мистецтва сферу підсвідомості (інстинкти, сновидіння, галюцинації), а його методом - розрив логічних зв'язків, замінених вільними асоціаціями

Сюрреалізм зложився в 1920-х роках, розвиваючи ряд рис дадаизма (письменники Андре Бретон, Пилип Супо, Тристан Тцара, художники Макс ернст, Жан Арп, Жоан Миро). З 1930-х років (художники Сальвадор Дали, Поль Блум, Верб Танги) головною рисою сюрреалізму стала парадоксальна алогічність сполучення предметів і явищ, яким віртуозно надається видима предметно-пластична вірогідність. Картина Жана Арпа "Листи й краплі I". Що це - прозорі краплі дощу, що проявляються на склі лише тонким півкругом тіней, або падіння листів у безвітряному просторі? Безмовність ширяє в цій камерній вічності, з якої немов викочений струм часу

Поетичного й повні метафізичне змісту добутку Арпа часто включають рельєфні скульптурні форми, що нагадують органічні утворення. Дерев'яні рельєфи, подібні наведеному тут, існують у своєму просторовому контексті, непорівнянному з реальним миром. Творчість Арпа тісно пов'язане з декількома найважливішими напрямками мистецтва першої половини XX століття, особливо з діяльністю дадаистов. Живучи в Цюріху, Арп був завсідником Кабаре Вольтер і брав участь у скандально відомих хепенингах дадаистов, що програмно об'єдналися в 1916 році. Досвіди Жана Арпа в техніку колажу й автоматичного листа були навіяні ідеями сюрреалізму. Арп пробував себе в поезії й створив ряд дивних по своєму емоційному ладі віршів