Античне мистецтво. Мистецтво Рима. Архітектура Римської імперії в 2 в. н. е

Античне мистецтво. Мистецтво Рима. Архітектура Римської імперії в 2 в. н. е.

Форум Траяна. У часи Траяна в Римі працює найбільший архітектор Аполлодор Дамаський - найбільш значний представник римської архітектури. Аполлодором Дамаським був споруджений самий великий архітектурний ансамбль Древнього Рима - форум Траяна. На відміну від більше ранніх форумів, форум Траяна складався з декількох частин. Входом у нього служила тріумфальна арка, за нею розташовувався великий двір. По сторонах його за наскрізними колонадами перебували два потужні півкруги. До правого від входу півкругу площі примикав ринок з п'ятиповерховими торговельними будівлями, руїни яких збереглися до нашого часу

Наступним компонентом форуму Траяна була пятинефная василька Ульпия - найбільша базиліка Древнього Рима

За базилікою, по головній осі форуму, розташовувався невеликий перистильный двір, у центрі якого перебувала меморіальна колона Траяна, побудована з мармуру, з рельєфною стрічкою, що йде по спіралі. По сторонах колони розташовувалися дві бібліотеки - грецької й латинської літератури, з дахів яких можна було розглядати рельєфи на верху колони. За двором з колоною Траяна перебував інший двір, що завершувався храмом Траяна. Форум Траяна виділявся не тільки своїми розмірами й розмаїтістю композиційного рішення, але й багатством обробки

План форумів у Римі:

1 - форум Юлія Цезаря; 2 - форум Августа; 3 - форум Нерви; 4 - форум Траяна

Пантеон. ДО 125 р. н.е. ставиться пов'язане з ім'ям Аполлодора Дамаського найбільше спорудження римського зодчества - Пантеон (храм всіх богів). Пантеон був перебудований із круглого нимфеума-басейну, що входив до складу терм Агриппы. Гігантський циліндричний корпус перекритий більшим сферичним куполом. Діаметр ротонди (43 м) майже дорівнює висоті храму, так що купол являє собою точну півсферу. Завдяки таким пропорціям досягнута особлива гармонія архітектурного образа. Пантеон так само, як і інші римські спорудження, був побудований з обпаленої цегли й бетону. Усередині Пантеон був прикрашений поліхромними мармурами. Купол Пантеону по своїх розмірах не має собі рівних в античній архітектурі

Пантеон. План

Аполлодор Дамаський побудував також міст через Дунай і більшу гавань Траяна в місті Остии, що служило морським портом міста Рима

Храм Венери й Ромы. У період правління Адріана створюється також значна кількість великих споруджень. У ряді будівель цього часу виявляється сильний вплив греко-елліністичної архітектури, пов'язане з ім'ям самого імператора Адріана, пытавшегося виступати як архітектор. По його проекті, зокрема, був споруджений один з найбільших храмів Рима - храм Венери й Ромы, що перебуває поруч із Колізеєм. Композиція цього храму, побудованого по типі периптеру й оточеного із чотирьох сторін колонними портиками, нагадує аналогічні композиції епохи еллінізму

Цікавим архітектурним комплексом є вілла Адріана в Тиволи. Великий парк, що включав численні декоративні паркові спорудження, розташований на плоских пагорбах. Планування було асиметрично, вона відрізнялася винятковою мальовничістю й своєрідністю побудови

Найбільшим надгробним спорудженням Рима є мавзолей Адріана - грандіозний, круглий у плані, що стояв на високій прямокутній підставі. Будівля мала конусоподібне завершення й бути увінчано скульптурною групою

Инсулы. Протягом 2 в. Рим заповнився сотнями численних житлових будинків дохідного типу (инсулами). Удома ці відрізнялися вкрай спрощеним плануванням. Вони складалися із численних, зовсім однакових житлових приміщень, об'єднаних довгими коридорами. Примітивної й досить неміцної була також конструкція цих будівель

Історія образотворчого мистецтва. Посилання на www.nitpa.org - «Всесвітня спадщина літератури, історії, живопису» вітається.