Алгоритмічне програмування. Основні способи організації дій в алгоритмах

Інформатика - 11 клас
Алгоритмічне програмування. Основні способи організації дій в алгоритмах.
Одним з перших алгоритмічних мов програмування був відомий усім Бейсик (Basic), створений в 1964 р. У цей час крім Бейсика існує досить багато мов програмування алгоритмічного типу: Pascal, С и ін.

Мова програмування формується на основі певного алфавіту й строгих правил побудови речень (синтаксису). В алфавіт мови можуть входити букви, цифри, математичні символи, а також оператори, наприклад Print (печатка), Input (уведення) і ін.

За допомогою алгоритмічних мов програмування (їх ще називають структурними мовами програмування) будь-який алгоритм можна представити у вигляді послідовності основних алгоритмічних структур: лінійної, розгалуження, циклу.

Лінійні алгоритми. Лінійні алгоритми складаються з декількох команд (операторів), які повинні бути виконані послідовно одна за іншою. Такі послідовності команд будемо називати серіями.

Щоб зробити алгоритм більше наочним, часто використовують блок-схеми. Різні елементи алгоритму зображуються за допомогою різних геометричних фігур: початок і кінець алгоритму позначаються прямокутниками із закругленими кутами, а послідовності команд - прямокутниками (мал. 3).

Розгалуження. На відміну від лінійних алгоритмів, де команди виконуються послідовно одна за іншою, в алгоритмічні структури розгалуження входить умова, залежно від виконання або невиконання якого реалізується та або інша послідовність команд (серій) (мал. 4).

Цикл. В алгоритмічні структури цикл входить серія команд, виконувана багаторазово. Така послідовність команд називається тілом циклу.

Циклічні алгоритмічні структури бувають двох типів:

- цикли з лічильником, у яких тіло циклу виконується певна кількість разів (мал. 5);

- цикли з умовою, у яких тіло циклу виконується доти, поки виконується умова
Коли заздалегідь відомо, яке число повторень тіла циклу необхідно виконати, можна скористатися циклом з лічильником.

Однак часто буває необхідно повторити тіло циклу, але заздалегідь невідомо, яке кількість разів це треба зробити. У таких випадках кількість повторень залежить від виконання деякої умови.

Умова виходу із циклу можна поставити на початку, перед тілом циклу (мал. 6, а), або наприкінці, після тіла циклу (мал. 6,b).