Алгоритм. Властивості алгоритму. Можливість автоматизації інтелектуальної діяльності людини

Інформатика - 11 клас
Алгоритм. Властивості алгоритму. Можливість автоматизації інтелектуальної діяльності людини.
Алгоритм - це інформаційна модель, що описує процес перетворення об'єкта з початкового стану в кінцеве у формі послідовності зрозумілих виконавцеві команд.

Розглянемо інформаційну модель, що описує процес редагування тексту.

По-перше, повинні бути визначені початковий стан об'єкта і його кінцевий стан (ціль перетворення). Отже, для тексту потрібно задати початкову послідовність символів і кінцеву послідовність, яку треба одержати після редагування.

По-друге, щоб змінити стан об'єкта (значення його властивостей), варто зробити над ним певні дії (операції). Виконує ці операції виконавець. Виконавцем редагування тексту може бути людина, комп'ютер і ін.

По-третє, процес перетворення тексту потрібно розбити на окремі операції, записані у вигляді окремих команд виконавцеві. Кожний виконавець має певний набір, системою команд, зрозумілих виконавцеві. У процесі редагування тексту можливі різні операції: видалення, копіювання, переміщення або заміна його фрагментів. Виконавець редагування тексту повинен могти виконати ці операції.

Поділ інформаційного процесу в алгоритмі на окремі команди є важливою властивістю алгоритму й називається дискретністю.

Щоб виконавець міг виконати перетворення об'єкта відповідно до алгоритму, він повинен могти зрозуміти й виконати кожну команду. Це властивість алгоритму називається визначеністю (або точністю). Необхідно, щоб алгоритм забезпечував перетворення об'єкта з початкового стану в кінцеве за кінцеве число кроків. Така властивість алгоритму називається кінцівкою (або результативністю).

Алгоритми можуть представляти процеси перетворення самих різних об'єктів. Широке поширення одержали обчислювальні алгоритми, які описують перетворення числових даних. Саме слово алгоритм походить від algorithmi - латинської форми написання ім'я видатного математика IX в. аль-хорезми, що сформулював правила виконання арифметичних операцій.

Алгоритм дозволяє формалізувати виконання інформаційного процесу. Якщо виконавцем є людина, то він може виконувати алгоритм формально, не вникаючи в зміст поставленого завдання, а тільки строго виконуючи послідовність дій, передбачену алгоритмом.